facebook_page_plugin

środa, listopad 06, 2019

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

Z przyjemnością informuję Państwa o przystąpieniu przez naszą szkołę do akcji „Pozytywna uwaga”  zapoczątkowanej przez mamę ucznia

ze szkoły w Warszawie.


Idea akcji opiera się na pozytywnym wzmacnianiu poprzez docenianie, uważność na drugiego

...
czwartek, październik 24, 2019

Dzień Bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 24 im. Bohaterów Września 1939 r. w Toruniu.

   17 października 2019 r. Szkoła Podstawowa nr 24 z Torunia zrealizowała szkolenie praktyczne mające na celu poprawę bezpieczeństwa w szkole oraz przygotowanie społeczności szkolnej do odpowiedniego reagowania na wypadek zaistnienia sytuacji niebezpiecznych. Projekt zrealizowany przez oficera Wojska Polskiego płk. rez. dr. Krzysztofa Danielewicza, właściciela firmy i portalu Security in practice, przebiegał trzyetapowo. Etap pierwszy polegał na oglądzie szkoły pod kątem bezpieczeństwa w celu dostosowania procedur bezpieczeństwa do warunków

...

Rekrutacja na rok szkolny 2019/20 do klas pierwszych szkoły podstawowej.

Na stronie internetowej UMT (https://www.torun.pl) zostały umieszczone informacje informacje dotyczące naboru do klas I szkół podstawowych wraz z zasadami naboru.

System elektronicznej rekrutacji do szkół  podstawowych odbywa się za pośrednictwem strony: http://torun.podstawowe.vnabor.pl

1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły podstawowej nr 24 przyjmowane są do klasy I na podstawie zgłoszenia rodziców drogą elektroniczną od 11.02 do 8.03.2019 do godziny 15.00. Szczegóły dotyczące zasad korzystania z systemu będą przekazywane Państwu na bieżąco.
Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły nie podlegają procedurze rekrutacyjnej, natomiast wymagane jest zgłoszenie poprzez system.

W zakładce Rekrutacja udostępniony zostanie link do strony elektronicznego naboru.

2. Uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły przyjmuje się do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca.
Rekrutacja będzie przeprowadzona z wykorzystaniem systemu elektronicznego od dnia 11.02 do 8.03.2019 do godziny 15.00.
Szczegóły dotyczące zasad korzystania z systemu będą przekazywane Państwu na bieżąco.

W zakładce Rekrutacja udostępniony zostanie link do strony elektronicznego naboru.

Rekrutacja będzie przeprowadzona zgodnie z:
1. Zarządzeniem nr 16 PMT z 15.01.2019
2. Załącznikiem nr 2 do zarządzenia 16 PMT (w pliku zarządzenia nr 16)
3. Uchwałą nr 155/17 Rady Miasta Torunia

 

Zarządzenie nr 16 Prezydenta miasta Torunia z dnia 15.01.2019 r.
w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

UCHWAŁA NR 551/17 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 23 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, liczby punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Uczestniczymy w projektach

szkola24 szkola24

szkola24 szkola24

szkola24 szkola24