facebook_page_plugin

niedziela, styczeń 10, 2021

Konkurs odbędzie się 18 marca 2021 roku.
Zasady zgłoszenia uczestnika konkursu:
1.zgodę uczestnika konkursu (pobierz), klauzulę informacyjną dla uczestnika konkursu (oba dokumenty muszą być podpisane, dokumenty w załączniku lub na stronie www.kangur-mat.pl, zakładka RODO), opłatę konkursową 10 zł należy umieścić w kopercie i ją zakleić
2.na kopercie muszą znaleźć się następujące informacje: nazwa

...

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 3.07.2020

ABC Rodziców przyszłego pierwszoklasisty

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Torunia 24/2020
w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

 

Nabór elektroniczny do klas I szkół podstawowych na rok 2020/2021

odbywa się za pośrednictwem strony


 https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/torun/

 

Prowadzimy nabór do klasy pierwszej sportowej w dwóch dyscyplinach: piłce nożnej i pływaniu,oraz do klas ogólnokształcących w tym jednej z innowacją pedagogiczną

 

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin rekrutacji do oddziałów sportowych
2. Oświadczenie woli
3. Sprawdzian umiejętności kierunkowych do klasy sportowej w zakresie:
   - pływania
   - piłki nożnej

 

Terminy prób sportowych:

pływanie: 5 marca godz.16.30-18.00 - basen
piłka nożna - 5 marca godz.17.00-18.30 Orlik ( w razie niepogody duża sala gimnastyczna)

 

Oddział pierwszy sportowy: piłka nożna i pływanie
Klasa sportowa w Szkole Podstawowej nr 24 w Toruniu to klasa adresowana
do najmłodszych, którzy chcieliby uzupełnić indywidualne potrzeby ruchowe, aktywnie spędzić czas z dala od komputera i telewizora, nabyć i rozwinąć sprawność fizyczną oraz umiejętności pływania, jazdy na łyżwach i gry w piłkę nożną. Wszystko w ramach obowiązkowych zajęć szkolnych, w których plan treningowy wplatamy w plan zajęć edukacyjnych, a rodzice unikają konieczności dowożenia dzieci na treningi. Dzieci będą uczestniczyć w tygodniu w 6 godzinach szkolenia sportowego wybranej dyscypliny, dostosowanego intensywnością
i charakterem zadań do ich wieku i możliwości oraz 4 godzinach ogólnorozwojowego wychowania fizycznego, w tym lekcjach na basenie
i lodowisku. Program kształcenia sportowego opracowany jest przez Polski Związek Piłki Nożnej oraz Polski Związek Pływacki. W połączeniu z wysokim poziomem kształcenia ogólnego zapewnimy uczniom wszechstronny rozwój
i efektywną edukację prozdrowotną, wysoką sprawność kondycyjną
i koordynacyjną, rozwój cech motorycznych oraz naukę samokontroli, samooceny planowania i organizacji czasu oraz samodzielności. Dzieci będą miały zorganizowany i wypełniony czas. Ponadto świetlica oferuje opiekę w godzinach 7:30 – 16:30, a stołówka ciepły energetyczny posiłek przygotowywany na miejscu.


Dzieciom oferujemy:
W grupie piłkarskiej: zajęcia na sali gimnastycznej, orliku, basenie (nauka pływania) oraz na lodowisku (nauka jazdy na łyżwach). W klasach I – III naszym głównym zadaniem jest zaszczepienie pasji do aktywności fizycznej, a piłki nożnej w szczególności poprzez stosowanie dużej ilości gier i zabaw oraz rozwijanie sprawności ogólnej w dużym zróżnicowaniu ruchowym, terenowym, przygotowując dziecko do rozwoju techniki piłkarskiej w kolejnych latach szkolenia. Szkoła współpracuje z klubem sportowym Gwiazda Toruń. Klub pomaga nam w organizacji obozów sportowych, półkolonii piłkarskich i różnych imprez sportowych. Nasze dzieci biorą udział w licznych turniejach, od 8 roku życia chętnych włączamy do rywalizacji w Kujawsko Pomorskiej Lidze Piłkarskiej. Następnym etapem jest możliwość kontynuacji przygody z piką nożną w klasach 4-8. Uczniowie klas piłkarskich osiągają bardzo dobre oceny w nauce, podnoszą systematycznie swoje umiejętności sportowe, reprezentują szkołę w zawodach, odnosząc sukcesy w wielu dyscyplinach. W tym roku szkolnym nasi piłkarze już są Mistrzami Torunia w: piłce ręcznej, biegach przełajowych, lekkoatletyce halowej, futsalu, są Wicemistrzami w pice siatkowej, zajmują pierwsze miejsce po 1 rundzie z 2 w kolarstwie, mają awans do ćwierćfinału mistrzostw w piłce nożnej. Aby otworzyć drogę sukcesu naszym podopiecznym, umożliwiamy im pokazanie się przed Akademią Młodych Orłów PZPN oraz na Kadrze Wojewódzkiej.
W grupie pływackiej: zajęcia na basenie i ogólnorozwojowe, w tym jazdę na łyżwach i rolkach, adaptację do środowiska wodnego i naukę pływania, dostosowany do możliwości ucznia rozwój tych umiejętności, wdrażanie edukacji prozdrowotnej i dbałość o bezpieczeństwo własne i innych, prawidłowy i harmonijny rozwój psychofizyczny i zapobieganie wadom postawy, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej przez całe życie. Absolwent oddziału sportowego SP24 pozna i udoskonali wszystkie techniki pływackie.
W ramach współpracy z klubem pływackim Laguna umożliwimy uczniom udział w zawodach, szlachetną rywalizację i oprócz pływania klasycznego, kształcenie umiejętności pływania szybkiego w płetwach. Uczniowie będą mieli możliwość uzyskania stopnia młodszego ratownika i uczestnictwa w kursie nurkowania (dla chętnych). Wśród naszych absolwentów są reprezentanci Polski, mistrzostw Europy w sztafecie, rekordzista świata w pływaniu w płetwach. Pływanie daje dorosłym nie tylko możliwość aktywności sportowej, wyczynowej ale ciekawej pracy w policji, straży pożarnej, wojsku czy służbach ratowniczych.

 

Klasa ogólnokształcąca z innowacją "Zdrowiaki"
Drodzy Rodzice i opiekunowie!
Zdrowie jest wartością niedocenianą przez dzieci w wieku szkolnym. Często nie zdają one sobie sprawy z tego, że można je stracić i, że trzeba o nie dbać. Kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i społeczności, w której się żyje, powinno więc być jednym z celów prawidłowo przebiegającego procesu wychowawczego. Dzieci stanowią dużą grupę populacji, której edukacja zdrowotna jest szczególnie potrzebna, ponieważ w okresie dorastania kształtują się u młodych ludzi zachowania zdrowotne, które będą decydować o ich zasobach wnoszonych w dorosłe życie, pozwolą też uniknąć czynników mogących zagrozić zdrowiu ich lub innych ludzi.
W roku szkolnym 2020/21 rozpocznie swą działalność klasa ogólna z innowacją pedagogiczną „Zdrowiaki” prowadzona przez doświadczonego pedagoga zafascynowanego życiem zgodnym z naturą i mającego odpowiednie wykształcenie, by zaszczepiać w dzieciach i ich rodzinach szeroko pojęty zdrowy styl życia. Zapraszam wszystkich chętnych do podjęcia wyzwania.Główne cele:

  • szerzenie edukacji dla zdrowia mającej na celu samokontrolę uczniów w sferze diety, ruchu i wypoczynku;
  • inspirowanie do stosowania na co dzień zdrowej diety dla mózgu;
  • motywowanie dzieci i całych rodzin do aktywności fizycznej;
  • inspirowanie do rozwoju osobistego w dziedzinie zdrowia;
  • kształtowanie umiejętności i nawyku w postępowaniu przy pierwszej pomocy;
  • szerzenie wiedzy na temat szkodliwych substancji, w tym cukru;
  • inspirowanie do poszukiwania alternatywnych metod dochodzenia do zdrowia (elementy ziołolecznictwa);
  • rozwijanie predyspozycji kulinarnych;
  • stwarzanie sytuacji do rozwoju indywidualnej i grupowej aktywności, współpracy koleżeńskiej, integracji zespołu;
  • wzmacnianie pozytywnej samooceny uczniów.

 

Szanowni Rodzice informujemy, że zakwalifikowanie ucznia do klasy z innowacją pedagogiczną „Zdrowiaki” odbędzie się na podstawie deklaracji rodzica, należy ja dołączyć do podpisanych przez obojga rodziców dokumentów, niezbędnych do zapisania dziecka do klasy I. Będą one opatrzone datą wpływu, która jest decydująca przy przyjęciu dziecka do tej klasy. Zamknięcie listy nastąpi z chwilą uzupełnienia jej do 25 osób z podziałem na dwie grupy: chłopcy, dziewczynki. Zakładamy 13 dziewczynek i 12 chłopców, taki podział jest konieczny z uwagi na inne zajęcia obowiązkowe.

Dlatego prosimy o podjęcie rozważnych, ale szybkich decyzji. Po uzupełnieniu listy wszelkie odwołania będą uznawane jako niezasadne.

Uczestniczymy w projektach

szkola24 szkola24

szkola24 szkola24

szkola24 szkola24