Aktualności

Zapraszamy na basen szkolny w okresie ferii. 😃 🌀 Uczniowie , za okazaniem legitymacji szkolnej , wchodzą bezpłatnie, codziennie w godzinach 11:00 – 15:00. W godzinach 11:00-12:00 i 12:00- 13:00 będzie prowadzona przez trenera klubu Laguna24...
XXVII SAMORZĄDOWY KONKURS NASTOLATKÓW „OŚMIU WSPANIAŁYCH” TORUŃ 2024 Organizatorem Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, jest Fundacja „Świat na Tak”. Celem Konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań, działań, postaw dzieci i...

Nabór elektroniczny do klas I szkół podstawowych na rok 2024/2025

odbywa się za pośrednictwem strony


 
https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/torun/

Prowadzimy nabór do klasy pierwszej sportowej w dyscyplinie piłki nożnej i pływania oraz do klas ogólnokształcących, w tym trzech z innowacjami pedagogicznymi

Zarządzenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 24.01.2024 w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2024/2025.

Terminy prób sportowych:

  • pływanie: 11 marca 2024 godz. 16.30-17.30 – basen
  • piłka nożna: 11 marca 2024 godz. 16.00-18.00 - duża sala gimnastyczna

Na próby sprawnościowe prosimy zaopatrzyć dziecko w strój sportowy (sekcja piłki nożnej) i kąpielówki, czepek, klapki, ręcznik, mydło (sekcja pływania). Rodzice podczas prób nie wchodzą na nieckę basenu oraz do sali gimnastycznej.

Proszę Państwa,
rodzice kandydatów do klasy sportowej są zobowiązani do dostarczenia wraz z dokumentami orzeczenia lekarskiego, wydawanego przez lekarza pierwszego kontaktu/rodzinnego na podst. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 t.j. z dnia 2021.06.17) art.137. Bez tego orzeczenia dzieci nie będą mogły być dopuszczone do prób sprawności fizycznej. Orzeczenie to powinno mieć następującą treść:

Orzeczenie lekarskie
Kandydat………………………posiada stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w oddziale sportowym.

W razie problemów z uzyskaniem orzeczenia, proszę powołać się na wskazaną wyżej podstawę prawną.

 

Dokumenty do pobrania:

  1. Regulamin rekrutacji do oddziałów sportowych
  2. Sprawdzian umiejętności kierunkowych do klasy pierwszej sportowej w zakresie pływania
  3. Sprawdzian umiejętności kierunkowych do klasy pierwszej sportowej w zakresie piłki nożnej

Oddział pierwszy sportowy: pływanie i piłka nożna
Klasa sportowa w Szkole Podstawowej nr 24 w Toruniu to klasa adresowana do najmłodszych, którzy chcieliby uzupełnić indywidualne potrzeby ruchowe, aktywnie spędzić czas z dala od komputera i telewizora, nabyć i rozwinąć sprawność fizyczną oraz umiejętności pływania, gry w piłkę nożną, a także jazdy na łyżwach. Wszystko w ramach obowiązkowych zajęć szkolnych, w których plan treningowy wplatamy w plan zajęć edukacyjnych, a rodzice unikają konieczności dowożenia dzieci na treningi. Dzieci będą uczestniczyć w tygodniu w 6 godzinach szkolenia sportowego wybranej dyscypliny, dostosowanego intensywnością i charakterem zadań do ich wieku i możliwości oraz 4 godzinach ogólnorozwojowego wychowania fizycznego, w tym lekcjach na basenie i lodowisku. Program kształcenia sportowego opracowany jest przez Polski Związek Pływacki oraz Polski Związek Piłki Nożnej. W połączeniu z wysokim poziomem kształcenia ogólnego zapewnimy uczniom wszechstronny rozwój i efektywną edukację prozdrowotną, wysoką sprawność kondycyjną i koordynacyjną, rozwój cech motorycznych oraz naukę samokontroli, samooceny, planowania i organizacji czasu oraz samodzielności. Dzieci będą miały zorganizowany i wypełniony czas. Ponadto świetlica oferuje opiekę w godzinach 7:00 – 16:30, a stołówka ciepły energetyczny posiłek przygotowywany na miejscu.

Dzieciom oferujemy:

W grupie pływackiej: zajęcia na basenie i ogólnorozwojowe, w tym jazdę na łyżwach i rolkach, adaptację do środowiska wodnego i naukę pływania, dostosowany do możliwości ucznia rozwój tych umiejętności, wdrażanie edukacji prozdrowotnej i dbałość o bezpieczeństwo własne i innych, prawidłowy i harmonijny rozwój psychofizyczny i zapobieganie wadom postawy, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej przez całe życie. Absolwent oddziału sportowego SP24 pozna i udoskonali wszystkie techniki pływackie. W ramach współpracy z klubem pływackim „Laguna 24” umożliwimy uczniom udział w zawodach, szlachetną rywalizację i oprócz pływania klasycznego, kształcenie umiejętności pływania szybkiego w płetwach. Uczniowie będą mieli możliwość uzyskania stopnia młodszego ratownika i uczestnictwa w kursie nurkowania (dla chętnych). Wśród naszych absolwentów są reprezentanci Polski, mistrzostw Europy w sztafecie, rekordzista świata w pływaniu w płetwach. Pływanie daje dorosłym nie tylko możliwość aktywności sportowej, wyczynowej, ale ciekawej pracy w policji, straży pożarnej, wojsku czy służbach ratowniczych.

W grupie piłkarskiej: zajęcia na orliku szkolnym oraz w sali gimnastycznej, które oprócz umiejętności piłkarskich pozwolą dziecku na rozwój cech motorycznych takich jak: szybkość, zwinność oraz koordynacja ruchowa. Poza zajęciami doskonalącymi elementy piłki nożnej uczeń będzie miał okazję poznać inne dyscypliny sportu: lekkoatletykę, koszykówkę, piłkę ręczną, piłkę siatkową. Dzieci będą korzystać z basenu szkolnego oraz nauki jazdy na łyżwach. Dzięki współpracy z klubem KS Gwiazda Toruń uczniowie będą mieli okazję brać udział w turniejach piłkarskich oraz rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej. Klub pomaga nam w organizacji obozów sportowych, półkolonii piłkarskich i różnych imprez sportowych. Uczniowie klas piłkarskich osiągają bardzo dobre oceny w nauce, podnoszą systematycznie swoje umiejętności sportowe, reprezentują szkołę w zawodach, odnosząc sukcesy w wielu dyscyplinach. Zajęcia poprowadzi wykwalifikowany trener piłki nożnej z licencją UEFA B oraz doświadczeniem w pracy z młodymi piłkarzami, z których dwóch jest już zawodnikami klubu Arka Gdynia.

Klasa z innowacją ekologiczno-plastyczną adresowana jest do dzieci lubiących kontakt z przyrodą, zdrowy styl życia oraz, które w ciekawy sposób chcą kształtować i rozwijać swoją aktywność twórczą. Uczestnicząc w wycieczkach, przeprowadzając doświadczenia i obserwacje, aktywnie działając – uczniowie wzbogacą swoją wiedzę o środowisku naturalnym, zdrowym odżywianiu, zaletach aktywności fizycznej. Przekonają się, że żyć ekologicznie, to żyć zdrowo. Poprzez zastosowanie różnorodnych metod, form i technik plastycznych uczniowie poznają otaczający świat wszystkimi zmysłami, pobudzą wyobraźnię, rozwiną umiejętność artystycznego przedstawiania przedmiotów i zjawisk oraz własnych pomysłów. Nabędą umiejętność reagowania na sztukę tworzoną przez innych, oraz umiejętność podchodzenia z dystansem do własnych wytworów. Podejmując zaś konkretne działania np. wykorzystując surowce wtórne podczas wykonywania prac plastycznych odkryją, że działania na rzecz środowiska można łączyć z dobrą zabawą. Będą inspirować kolegów i koleżanki z innych klas do bycia EKO. Klasa z innowacją ekologiczno-plastyczną, to klasa z klimatem!

Klasa z innowacją teatralną jest idealna dla dzieci z bogatą wyobraźnią, lubiących zabawę w teatr, ale też dla tych, które lubią i chcą obcować ze sztuką. W tej klasie uczniowie będą mieli okazję poznać teatr „od podszewki” i porozmawiać z aktorami, choreografem, czy technikiem muzycznym. Poprzez zastosowanie różnorodnych form i technik teatralnych wyzwolą swoją energię i uczucia także na scenie. Przekonają się, że aktorem każdy być może, biorąc udział w przedstawieniach swojej klasy i nabędą umiejętność reagowania na sztukę tworzoną przez innych. Nauczą się odczuwać radość i przyjemność z pracy w grupie, gdyż tylko szczęśliwe dziecko jest zdolne do prawidłowego rozwoju w każdym aspekcie. Uczniowie będą brać udział w konkursach recytatorskich, przygotowywać inscenizacje i obcować ze sztuką w wielu ciekawych miejscach. Klasa z innowacją teatralną, to klasa z wyobraźnią.  

W klasie z innowacją krajoznawczo-turystyczną odnajdą się dzieci ciekawe świata, lubiące piesze wycieczki a także kochające przyrodę. Preferujemy w tym oddziale czynny wypoczynek i zdrowy styl życia. W czasie realizacji innowacji „Podróże małe i duże” uczniowie często wraz z rodzicami biorą udział w wycieczkach pieszych, w najbliższej okolicy Torunia i innych ciekawych zakątkach naszego regionu, także w dni wolne od zajęć szkolnych. W trakcie trzyletniego cyklu realizacji programu przewidzianych jest kilka wycieczek dwudniowych, które prawdopodobnie będą się wiązać z dodatkowymi kosztami. Realizacja programu sprzyja rozwijaniu pasji krajoznawczych, wyrabianiu sprawności fizycznej oraz integracji zespołu klasowego. Dzieci będą miały okazję poznać nieznane im zakątki naszego województwa, ale i poznać ciekawe miejsca w kraju, spotykając się i wędrując z pracownikami PTTK, przewodnikami. Usłyszą ciekawe opowieści związane z tradycją i historią naszego regionu. W klasie z innowacją krajoznawczo-turystyczną przygoda jest na wyciągnięcie ręki!

 O zapisaniu do poszczególnych klas z innowacjami decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Z7.jpg
Z7.jpg
61.jpeg
61.jpeg
s5.jpeg
s5.jpeg
s3.jpeg
s3.jpeg
s22.jpeg
s22.jpeg
s1.jpeg
s1.jpeg
previous arrow
next arrow

Uczestniczymy w projektach:
szkola24 szkola24 szkola24 szkola24 szkola24 szkola24 szkola24 szkola24