facebook_page_plugin
środa, kwiecień 29, 2020

Regulamin korzystania z sal gimnastycznych w SP nr 24 obowiązujący od 18.05.2020 r. 

 

Regulamin korzystania z boisk Orlik przy Szkole Podstawowej nr 24 w Toruniu 

na czas ograniczeń wynikających ze stanu epidemii 

obowiązujący od 18 maja 2020 r.

I. Ogólne zasady:

 1. Szkoła dysponuje 2 boiskami – boiskiem do piłki nożnej i koszykówki (siatkówki, piłki ręcznej).
 2. Na obiekcie może jednocześnie przebywać maksymalnie 28 osób, po 14 osób na każdym z boisk.
 3. W przypadku grup zorganizowanych, na każdym boisku może przebywać po 14 osób + 2 trenerów czyli łącznie na dwóch boiskach 28 osób i 4 trenerów (nie wlicza się obsługi operatora boisk)
 4. Siłownia zewnętrzna, plac zabaw, skocznia, bieżnia, tereny zielone i place przy szkole nadal pozostają zamknięte.
 5. Boiska są czynne w dni powszednie w godzinach:
  10:00 – 14:00 dla użytkowników indywidualnych,
czwartek, maj 21, 2020

Konsultacje od 25.05.2020 r.

Na konsultacje przychodzą tylko uczniowie, którzy wcześniej poinformowali o tym nauczycieli.

Należy skontaktować się z nauczycielem najpóźniej do godz. 15:30 poprzedniego dnia.

Każdy uczeń, który przyjdzie na konsultacje jest zobowiązany do zapoznania się oraz przestrzegania Procedury bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu, w okresie pandemii koronawirusa, w tym do przyniesienia na konsultacje zgody na pomiar temperatury ciała.

 1. HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA KLAS VIII 25-29.05.2020r.
 2. HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA KLAS I-VIII 1-7.06.2020r.
 3. Warunki i zasady prowadzenia konsultacji w Szkole
...
środa, marzec 25, 2020

ABC Rodziców przyszłego pierwszoklasisty

 

Zasady i harmonogram odbioru świadectw w Szkole Podstawowej nr 24 w Toruniu

 

Szanowni Państwo Rodzice !


Zwroty za obiady będą przelewane na konta po zatwierdzeniu list przez TCUW,
co może nastąpić do końca czerwca. Informacja o rozpoczęciu przelewów ukaże się w dzienniku.

Jeżeli nastąpiła zmiana nr konta,prosimy o pilny kontakt z intendentką

tel. 56 6551247, e-mail : intendent@sp24torun.eu

 

 

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

1. język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

Zasady bezpieczeństwa i higieny podczas egzaminu ósmoklasisty. Informacje dla zdających.

Procedury egzaminacyjne w roku 2020

 

Komunikat w sprawie terminów i organizacji zwrotów podręczników

do biblioteki szkolnej w czasie trwania pandemii Covid-19


HARMONOGRAM zwrotu podręczników

 

 

Ósmoklasiści i Rodzice- ważne!

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych! - zobacz

 

 

REKRUTACJA DO KLASY CZWARTEJ 2020/2021

Zgodnie z zarządzeniem nr 25 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie terminówiu do szkoły  w godz.7.30 - 14.30 w dni robocze. O ewentualnych zmianach terminów postępowania rekrutacyjnego, w tym prób sprawnościowych, będziemy Państwa informować na bieżąco przez e-dziennik lub telefonicznie. 

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin rekrutacji do oddziałów sportowych
2. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału sportowego
3. Oświadczenie woli 
4. Sprawdzian umiejętności kierunkowych do klasy sportowej w zakresie: 
   - hokeja na lodzie 
    - piłki nożnej

 
Terminy prób sportowych:

18 maja 2020 r.
hokej godz.18 - 19:30 boisko szkolne

18/19 maja 2020 r.
piłka nożna godz.17-18:30, boisko szkolne Orlik.

 

REKRUTACJA KLASA PIERWSZA 2020/2021

 

 Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym 15.04.2020 

 

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas 1 SP nr 24

Lista uczniów przyjętych w jednostce obwodowej

 

 

3 kwietnia 2020 r. do godz. 12.00 komisje rekrutacyjne publikują listy dzieci - kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń.

Listy są  publikowane w jednostkach oświatowych i na stronach internetowych tych jednostek. Wynik kwalifikacji rodzic może sprawdzić również w systemie  elektronicznego naboru.

Na listach kandydatów zakwalifikowanych do klasy I szkoły podstawowej znajdują się wyłącznie dzieci, które zostały zapisane do szkół znajdujących się poza obwodem ich zamieszkania. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowejprzyjmowane są do klasy I tej szkoły z urzędu – rodzice takich dzieci nie muszą niczego więcej robić.

Na listach przedszkoli i oddziałów przedszkolnych znajdują się wszystkie dzieci, które zostały do nich prawidłowo zgłoszone.

Co muszą zrobić rodzice dzieci znajdujących się na listach kandydatów zakwalifikowanych?

Jeżeli Twoje dziecko jest na którejkolwiek liście dzieci zakwalifikowanych musisz złożyć potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do jednostki oświatowej. Masz na to czas od 3 kwietnia 2020 r. od godz. 12.00do 14 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00

Potwierdzenie woli jest warunkiem przyjęcia kandydata do jednostki oświatowej, do której kandydat wcześniej został zakwalifikowany.

Natomiast brak potwierdzenia woli przez rodzica jest równoznaczny z nieprzyjęciem dziecka do danej jednostki.

 

Jak złożyć potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do jednostki oświatowej?

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkoli i szkół, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, preferowanym sposobem potwierdzenia woli jest przesłanie go droga elektroniczną. Rodzic może to  zrobić na dwa sposoby:

Sposób 1.

 • Pobierz druk potwierdzenia woli. Znajdziesz go w systemie naboru elektronicznego w zakładce pliki do pobrania – dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pod adresem: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/torun/, a dla szkół podstawowych - https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/torun/).
 • Druk potwierdzenia woli wydrukuj. Jeżeli nie masz drukarki i nie możesz wydrukować druku sporządź dokument odręcznie, dbając  aby zawierał wszystkie elementy zawarte we wzorze.
 • Druk potwierdzenia woli wypełnij odręcznie, za wyjątkiem numeru PESEL dziecka. Podpisz ręcznie czytelnym podpisem rodzica/rodziców (imię i nazwisko/imiona i nazwiska).
 • Wypełniony druk zeskanuj lub zrób jego zdjęcie.
 • Skan lub zdjęcie prześlij pocztą elektroniczną na adres e-mail jednostki oświatowej, do której kandydat został zakwalifikowany (adresy  e-mail znajdują się w systemie naboru elektronicznego).

 

Sposób 2. (brak możliwości skanowania lub robienia zdjęć)

Jeżeli  nie masz możliwości skanowania i robienia zdjęć wyślij wiadomość e-mail z potwierdzeniem woli przyjęcia na adres jednostki oświatowej, do której Twoje dziecko zostało zakwalifikowane. Taki mail powinien zawierać wszystkie elementy zawarte we wzorze tego dokumentu (nie podaje się numeru PESEL). UWAGA! Użycie tej formy przekazania potwierdzenia woli jest możliwe wyłącznie, gdy adres e-mail, z którego wysyłano potwierdzenie jest taki, jak adres e-mail wskazany we wniosku kandydata.

 

Wobec zagrożenia epidemicznego nie zalecamy osobistego dostarczania wydrukowanego lub sporządzonego ręcznie dokumentu z potwierdzeniem woli do jednostki oświatowej – należy to zrobić elektronicznie – za pomocą jednego ze sposobów opisanych powyżej.

 

Po ustaniu zagrożenia epidemicznego rodzic kandydata zobowiązany jest do dostarczenia do wybranej jednostki oświatowej oryginału potwierdzenia woli. 

 

.....................ZDALNE NAUCZANIE........................

 

 

ZASADY ZDALNEJ SZKOŁY obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 24 im.Bohaterów Września 1939 od 11. do 24 maja 2020 r.

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA NA CZAS ZDALNEGO NAUCZANIA,OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 IM. BOHATERÓW WRZEŚNIA 1939 W DNIACH: 25 MARCA 2020 – 10 KWIETNIA 2020 R.:

Regulamin lekcji online prowadzonych za pośrednictwem Microsoft Teamsw Szkole Podstawowej nr 24 w Toruniu 

 

PLAN LEKCJI

 

PONIEDZIAŁEK 22.06

KLASY 1

KLASY 2

KLASY 3

KLASY 4

KLASY 5

KLASY 6

KLASY 7

KLASY 8

 

WTOREK 23.06 

KLASY 1

KLASY 2

KLASY 3

KLASY 4

KLASY 5

KLASY 6

KLASY 7

KLASY 8 

 

ŚRODA 24.06 

KLASY 1

KLASY 2

KLASY 3

KLASY 4

KLASY 5

KLASY 6

KLASY 7

KLASY 8

 

CZWARTEK 25.06

KLASY 1

KLASY 2

KLASY 3

KLASY 4

KLASY 5

KLASY 6

KLASY 7

KLASY 8

 

PIĄTEK 26.06 - zakończenie roku szkolnego

 

 

Archiwum Planów Lekcji

 

 

wtorek, kwiecień 07, 2020

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie!


W tym niełatwym dla wszystkich okresie staramy się cały czas być blisko Was poprzez łączenie zdalne. Wiemy, że nauczanie w tej formie nie jest łatwe ani dla naszych uczniów, ani dla Państwa. Wszyscy napotykamy trudności różnego rodzaju. Zdajemy sobie jednak sprawę, że najtrudniejsza dla większości z nas jest strefa uczuć. Z myślą o naszych uczniach, z myślą o Państwu, chcemy złożyć propozycję pomocy zarówno ze strony szkoły, jak i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.


Jeżeli dzieje się coś, co niepokoi Państwa w zachowaniu Państwa pociech, jeżeli mają Państwo kłopoty z motywacją dzieci, zachęcamy do kontaktu z Panią pedagog z naszej szkoły pod numerem telefonu: 504191414 lub

...
piątek, marzec 27, 2020

Drogie Świetliki
Już się zbliża lato, czas radości, słońca,
wielu przygód i zabaw bez końca!
Jednak w czasie zabaw
musicie przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

ZOBACZ

czwartek, marzec 12, 2020

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 3.07.2020

ABC Rodziców przyszłego pierwszoklasisty

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Torunia 24/2020
w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

 

Nabór elektroniczny do klas I szkół podstawowych na rok 2020/2021

odbywa się za pośrednictwem strony


 https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/torun/

 

Prowadzimy nabór do klasy pierwszej sportowej w dwóch dyscyplinach: piłce nożnej i pływaniu,oraz do klas ogólnokształcących w tym jednej z innowacją pedagogiczną

 

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin rekrutacji do oddziałów sportowych
2. Oświadczenie woli
3. Sprawdzian umiejętności kierunkowych do klasy sportowej w zakresie:
   - pływania
   - piłki nożnej

 

Terminy prób sportowych:

pływanie: 5 marca godz.16.30-18.00 - basen
piłka nożna - 5 marca godz.17.00-18.30 Orlik ( w razie niepogody duża sala gimnastyczna)

 

Oddział pierwszy sportowy: piłka nożna i pływanie
Klasa sportowa w Szkole Podstawowej nr 24 w Toruniu to klasa adresowana
do najmłodszych, którzy chcieliby uzupełnić indywidualne potrzeby ruchowe, aktywnie spędzić czas z dala od komputera i telewizora, nabyć i rozwinąć sprawność fizyczną oraz umiejętności pływania, jazdy na łyżwach i gry w piłkę nożną. Wszystko w ramach obowiązkowych zajęć szkolnych, w których plan treningowy wplatamy w plan zajęć edukacyjnych, a rodzice unikają konieczności dowożenia dzieci na treningi. Dzieci będą uczestniczyć w tygodniu w 6 godzinach szkolenia sportowego wybranej dyscypliny, dostosowanego intensywnością
i charakterem zadań do ich wieku i możliwości oraz 4 godzinach ogólnorozwojowego wychowania fizycznego, w tym lekcjach na basenie
i lodowisku. Program kształcenia sportowego opracowany jest przez Polski Związek Piłki Nożnej oraz Polski Związek Pływacki. W połączeniu z wysokim poziomem kształcenia ogólnego zapewnimy uczniom wszechstronny rozwój
i efektywną edukację prozdrowotną, wysoką sprawność kondycyjną
i koordynacyjną, rozwój cech motorycznych oraz naukę samokontroli, samooceny planowania i organizacji czasu oraz samodzielności. Dzieci będą miały zorganizowany i wypełniony czas. Ponadto świetlica oferuje opiekę w godzinach 7:30 – 16:30, a stołówka ciepły energetyczny posiłek przygotowywany na miejscu.


Dzieciom oferujemy:
W grupie piłkarskiej: zajęcia na sali gimnastycznej, orliku, basenie (nauka pływania) oraz na lodowisku (nauka jazdy na łyżwach). W klasach I – III naszym głównym zadaniem jest zaszczepienie pasji do aktywności fizycznej, a piłki nożnej w szczególności poprzez stosowanie dużej ilości gier i zabaw oraz rozwijanie sprawności ogólnej w dużym zróżnicowaniu ruchowym, terenowym, przygotowując dziecko do rozwoju techniki piłkarskiej w kolejnych latach szkolenia. Szkoła współpracuje z klubem sportowym Gwiazda Toruń. Klub pomaga nam w organizacji obozów sportowych, półkolonii piłkarskich i różnych imprez sportowych. Nasze dzieci biorą udział w licznych turniejach, od 8 roku życia chętnych włączamy do rywalizacji w Kujawsko Pomorskiej Lidze Piłkarskiej. Następnym etapem jest możliwość kontynuacji przygody z piką nożną w klasach 4-8. Uczniowie klas piłkarskich osiągają bardzo dobre oceny w nauce, podnoszą systematycznie swoje umiejętności sportowe, reprezentują szkołę w zawodach, odnosząc sukcesy w wielu dyscyplinach. W tym roku szkolnym nasi piłkarze już są Mistrzami Torunia w: piłce ręcznej, biegach przełajowych, lekkoatletyce halowej, futsalu, są Wicemistrzami w pice siatkowej, zajmują pierwsze miejsce po 1 rundzie z 2 w kolarstwie, mają awans do ćwierćfinału mistrzostw w piłce nożnej. Aby otworzyć drogę sukcesu naszym podopiecznym, umożliwiamy im pokazanie się przed Akademią Młodych Orłów PZPN oraz na Kadrze Wojewódzkiej.
W grupie pływackiej: zajęcia na basenie i ogólnorozwojowe, w tym jazdę na łyżwach i rolkach, adaptację do środowiska wodnego i naukę pływania, dostosowany do możliwości ucznia rozwój tych umiejętności, wdrażanie edukacji prozdrowotnej i dbałość o bezpieczeństwo własne i innych, prawidłowy i harmonijny rozwój psychofizyczny i zapobieganie wadom postawy, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej przez całe życie. Absolwent oddziału sportowego SP24 pozna i udoskonali wszystkie techniki pływackie.
W ramach współpracy z klubem pływackim Laguna umożliwimy uczniom udział w zawodach, szlachetną rywalizację i oprócz pływania klasycznego, kształcenie umiejętności pływania szybkiego w płetwach. Uczniowie będą mieli możliwość uzyskania stopnia młodszego ratownika i uczestnictwa w kursie nurkowania (dla chętnych). Wśród naszych absolwentów są reprezentanci Polski, mistrzostw Europy w sztafecie, rekordzista świata w pływaniu w płetwach. Pływanie daje dorosłym nie tylko możliwość aktywności sportowej, wyczynowej ale ciekawej pracy w policji, straży pożarnej, wojsku czy służbach ratowniczych.

 

Klasa ogólnokształcąca z innowacją "Zdrowiaki"
Drodzy Rodzice i opiekunowie!
Zdrowie jest wartością niedocenianą przez dzieci w wieku szkolnym. Często nie zdają one sobie sprawy z tego, że można je stracić i, że trzeba o nie dbać. Kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i społeczności, w której się żyje, powinno więc być jednym z celów prawidłowo przebiegającego procesu wychowawczego. Dzieci stanowią dużą grupę populacji, której edukacja zdrowotna jest szczególnie potrzebna, ponieważ w okresie dorastania kształtują się u młodych ludzi zachowania zdrowotne, które będą decydować o ich zasobach wnoszonych w dorosłe życie, pozwolą też uniknąć czynników mogących zagrozić zdrowiu ich lub innych ludzi.
W roku szkolnym 2020/21 rozpocznie swą działalność klasa ogólna z innowacją pedagogiczną „Zdrowiaki” prowadzona przez doświadczonego pedagoga zafascynowanego życiem zgodnym z naturą i mającego odpowiednie wykształcenie, by zaszczepiać w dzieciach i ich rodzinach szeroko pojęty zdrowy styl życia. Zapraszam wszystkich chętnych do podjęcia wyzwania.Główne cele:

 • szerzenie edukacji dla zdrowia mającej na celu samokontrolę uczniów w sferze diety, ruchu i wypoczynku;
 • inspirowanie do stosowania na co dzień zdrowej diety dla mózgu;
 • motywowanie dzieci i całych rodzin do aktywności fizycznej;
 • inspirowanie do rozwoju osobistego w dziedzinie zdrowia;
 • kształtowanie umiejętności i nawyku w postępowaniu przy pierwszej pomocy;
 • szerzenie wiedzy na temat szkodliwych substancji, w tym cukru;
 • inspirowanie do poszukiwania alternatywnych metod dochodzenia do zdrowia (elementy ziołolecznictwa);
 • rozwijanie predyspozycji kulinarnych;
 • stwarzanie sytuacji do rozwoju indywidualnej i grupowej aktywności, współpracy koleżeńskiej, integracji zespołu;
 • wzmacnianie pozytywnej samooceny uczniów.

 

Szanowni Rodzice informujemy, że zakwalifikowanie ucznia do klasy z innowacją pedagogiczną „Zdrowiaki” odbędzie się na podstawie deklaracji rodzica, należy ja dołączyć do podpisanych przez obojga rodziców dokumentów, niezbędnych do zapisania dziecka do klasy I. Będą one opatrzone datą wpływu, która jest decydująca przy przyjęciu dziecka do tej klasy. Zamknięcie listy nastąpi z chwilą uzupełnienia jej do 25 osób z podziałem na dwie grupy: chłopcy, dziewczynki. Zakładamy 13 dziewczynek i 12 chłopców, taki podział jest konieczny z uwagi na inne zajęcia obowiązkowe.

Dlatego prosimy o podjęcie rozważnych, ale szybkich decyzji. Po uzupełnieniu listy wszelkie odwołania będą uznawane jako niezasadne.

Uczestniczymy w projektach

szkola24 szkola24

szkola24 szkola24

szkola24 szkola24