Aktualności

Rodzice pragnący skonsultować się z nauczycielem terapeutą pedagogicznym proszeni są o kontakt przez e-dziennik.
Olga Tymińska
nauczyciel terapeuta pedagogiczny

Jeśli masz kłopot, a nie masz komu się zwierzyć i chciałbyś/chciałabyś pozostać anonimowy/anonimowa, to wiedz, że ruszył telefon zaufania dla dzieci i młodzieży w naszym mieście!  nr tel. 516 500 600


Od ostatniego weekendu października działa w Toruniu telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Możesz zadzwonić pod nr tel. 516 500 600 i zwierzyć się anonimowo ze swoich problemów.
Telefon funkcjonuje przez całą dobę,

...

 Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Lista kandydatów zakwalifikowanych

Lista kandydatów niezakwalifikowanych I wybór

 

 

 Zarządzenie Nr 21 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27.01.2021 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych
w roku szkolnym 2021/2022

Nabór elektroniczny do klas I szkół podstawowych na rok 2021/2022

odbywa się za pośrednictwem strony


 https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/torun/

 

Prowadzimy nabór do klasy pierwszej sportowej w dyscyplinie piłce pływania oraz do klas ogólnokształcących, w tym dwóch z innowacjami pedagogicznymi

 

Dokumenty do pobrania:

  1. ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022
  2. Regulamin rekrutacji do oddziałów sportowych
  3. Sprawdzian umiejętności kierunkowych do klasy pierwszej sportowej w zakresie:
      - pływania
  4. Zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego
  5. Wzór potwierdzenia woli

 

Terminy prób sportowych:
pływanie: 2 marca godz.15.30-17.00 – basen

 

Oddział pierwszy sportowy: pływanie
Klasa sportowa w Szkole Podstawowej nr 24 w Toruniu to klasa adresowana
do najmłodszych, którzy chcieliby uzupełnić indywidualne potrzeby ruchowe, aktywnie spędzić czas z dala od komputera i telewizora, nabyć i rozwinąć sprawność fizyczną oraz umiejętności pływania a także jazdy na łyżwach. Wszystko w ramach obowiązkowych zajęć szkolnych, w których plan treningowy wplatamy w plan zajęć edukacyjnych, a rodzice unikają konieczności dowożenia dzieci na treningi. Dzieci będą uczestniczyć w tygodniu w 6 godzinach szkolenia sportowego wybranej dyscypliny, dostosowanego intensywnością
i charakterem zadań do ich wieku i możliwości oraz 4 godzinach ogólnorozwojowego wychowania fizycznego, w tym lekcjach na basenie i lodowisku. Program kształcenia sportowego opracowany jest przez Polski Związek Pływacki. W połączeniu z wysokim poziomem kształcenia ogólnego zapewnimy uczniom wszechstronny rozwój
i efektywną edukację prozdrowotną, wysoką sprawność kondycyjną
i koordynacyjną, rozwój cech motorycznych oraz naukę samokontroli, samooceny planowania i organizacji czasu oraz samodzielności. Dzieci będą miały zorganizowany i wypełniony czas. Ponadto świetlica oferuje opiekę w godzinach 7:00 – 16:30, a stołówka ciepły energetyczny posiłek przygotowywany na miejscu.

Dzieciom oferujemy:
W grupie pływackiej: zajęcia na basenie i ogólnorozwojowe, w tym jazdę na łyżwach i rolkach, adaptację do środowiska wodnego i naukę pływania, dostosowany do możliwości ucznia rozwój tych umiejętności, wdrażanie edukacji prozdrowotnej i dbałość o bezpieczeństwo własne i innych, prawidłowy i harmonijny rozwój psychofizyczny i zapobieganie wadom postawy, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej przez całe życie. Absolwent oddziału sportowego SP24 pozna i udoskonali wszystkie techniki pływackie.
W ramach współpracy z klubem pływackim „Laguna” umożliwimy uczniom udział w zawodach, szlachetną rywalizację i oprócz pływania klasycznego, kształcenie umiejętności pływania szybkiego w płetwach. Uczniowie będą mieli możliwość uzyskania stopnia młodszego ratownika i uczestnictwa w kursie nurkowania (dla chętnych). Wśród naszych absolwentów są reprezentanci Polski, mistrzostw Europy w sztafecie, rekordzista świata w pływaniu w płetwach. Pływanie daje dorosłym nie tylko możliwość aktywności sportowej, wyczynowej ale ciekawej pracy w policji, straży pożarnej, wojsku czy służbach ratowniczych.

 

Klasa ogólnokształcąca „Mali poligloci” „Everyday English”

W roku szkolnym 2021/2022 uruchomimy klasę, w której będzie wdrożona innowacja pedagogiczna "Everyday English" mająca na celu realizację treści programowych z równoczesnym systematycznym wprowadzaniem elementów nauki języka angielskiego. Treści nauczania języka angielskiego będą realizowane w toku zajęć każdego dnia, nie wyłącznie na wyznaczonych jednostkach lekcyjnych. Stosowanie tzw. ,,classroom English” w codziennych klasowych sytuacjach (powitanie, pożegnanie, sprawdzanie listy obecności, uzupełnianie kalendarza pogody) uwrażliwia dzieci na język obcy, rozwija sprawność słuchania i komunikowania. Założeniem projektu jest codzienne stosowanie konstrukcji językowych pozwalające na utrwalanie ich bez analizowania form językowych, rozwijanie dziecięcych zainteresowań językiem angielskim.

 

Klasa ogólnokształcąca  „Mali turyści”
Drodzy Rodzice i opiekunowie!
W roku szkolnym 2021/22 kontynuować będzie swoją innowację "Podróże małe i duże" doświadczony pedagog zafascynowany życiem zgodnym z naturą i mający odpowiednie wykształcenie, by zaszczepiać w dzieciach i ich rodzinach szeroko pojęty zdrowy styl życia oraz miłość do turystyki krajoznawczej. Jest to klasa dla dzieci ciekawych świata, lubiących piesze wycieczki, kochających przyrodę, preferujących czynny wypoczynek. Opiekun realizuje program „Podróże małe i duże” poprzez  udział  w wycieczkach pieszych, w najbliższej okolicy Torunia i innych ciekawych zakątkach naszego regionu. Chętni do podjęcia wyzwania będą brali udział w wycieczkach odbywających się w dni wolne od zajęć lekcyjnych (soboty, 1-2 razy w miesiącu). Terminy rajdów pieszych będą uwarunkowane kalendarzem imprez organizowanych przez Oddział Miejski  PTTK im. M. Sydowa w Toruniu. W trakcie trzyletniego cyklu realizacji programu przewidzianych jest kilka wycieczek dwudniowych. Udział w rajdach umożliwi dzieciom zdobycie odznak turystyki pieszej (Srebrne i Złote Siedmiomilowe Buty, Popularna, Brązowa, Srebrna OTP). Wycieczki często wiążą się z dodatkowymi kosztami. Realizacja innowacji „Podróże małe i duże” z pewnością rozwinie pasje krajoznawcze, będzie sprzyjać wyrabianiu sprawności fizycznej oraz integracji zespołu klasowego.

 

Szanowni Rodzice informujemy, że zakwalifikowanie ucznia do klasy z wybraną innowacją pedagogiczną odbędzie się na podstawie deklaracji rodzica, należy ją dołączyć do podpisanych przez obojga rodziców dokumentów, niezbędnych do zapisania dziecka do klasy I. Będą one opatrzone datą wpływu, która jest decydująca przy przyjęciu dziecka do tej klasy. Zamknięcie listy dwóch klas z innowacją nastąpi z chwilą uzupełnienia jej do 25 osób z podziałem na dwie grupy: chłopcy, dziewczynki. Zakładamy 13 dziewczynek i 12 chłopców, taki podział jest konieczny z uwagi na inne zajęcia obowiązkowe.

Dlatego prosimy o podjęcie rozważnych, ale szybkich decyzji. Po uzupełnieniu listy wszelkie odwołania będą uznawane jako niezasadne.

 

 

Uczestniczymy w projektach

szkola24 szkola24

szkola24 szkola24

szkola24 szkola24

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok