facebook_page_plugin

Skład Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 24 w roku szkolnym 2018/2019

 

Prezydium Rady Rodziców
Przewodniczący – Joanna Wiśniewska
Z – ca przewodniczącego – Edyta Kałdonek
Skarbnik – Magdalena Tuszyńska
Sekretarz – Magdalena Włodek

Członkowie:
Dorota Benz-Kostrzewska
Lucyna Watanabe
Marta Orłowska
Beata Pszuk
Ewelina Demska
Agnieszka Waliłko
Paweł Kociński

Komisja Rewizyjna:
Agnieszka Wendt – przewodnicząca
Joanna Skopińska-Wiśniewska - z-ca przewodniczącej
Maria Ziarnowska

Księgowa:
Marzenna Łapacz

dyżur - p. C2, wtorek 12.30-14.30 (pierwszy wtorek po 1szym, pierwszy wtorek po 15tym)

 

Najbliższy dyżur księgowej Rady Rodziców 05.02.2019, 19.03.2019

godziny 12.30-14.30Zwrot list oryginalnych do 30 maja. Wpłat można dokonywać przez Internet na konto Rady Rodziców

 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu ul. Ogrodowa 3/5
Bank Millennium 83 1160 2202 0000 0000 5530 5218
Proszę podać imię i nazwisko dziecka, klasę i szkołę SP lub oddział G

 

Zwroty dla klas z Rady Rodziców:

30% - od 150 zł - 400 zł
40% - od 400 zł

Uchwalone % dodatkowe:

20 % - 800 zł
15 % - 700 zł
10 % - 600 zł

Zwrot % dla klas liczących mniej niż 20 uczniów:

30 % - dla wszystkich
40 % - powyżej 350 zł

Uchwalone % dodatkowe:

20% - 600 zł
15% - 500 zł
10% - 400 zł

 

Wydatki Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018:

1. Wycieczki szkolne (zwroty dla klas)                                       5.664,00
2. Uroczystości szkolne                                                                 2.559,31
3. Dofinansowanie balu Gimnazjalnego                                     1.000,00
4. Nagrody książkowe, dyplomy                                                   3.879,40
6. Dofinansowanie Zespołu Szkolnego "Malitumba"                   799,75
7. Wydatki administracyjne                                                           3.210,01
8. Opłaty i prowizje bankowe                                                           358,74

                                                                                    Razem:        17.471,21

 

Wszystkie wydatki są planowane i zatwierdzane przez Prezydium Rady Rodziców, a szczegółowe ich  rozliczenie jest odczytywane na corocznym zebraniu plenarnym Przewodniczących Rad Oddziałowych

Uczestniczymy w projektach

szkola24 szkola24

szkola24 szkola24

szkola24 szkola24