Aktualności

wtorek, wrzesień 07, 2021

Zapraszamy na zebrania  - wtorek 7 września 2021 r. 

kl. 1-3 od godz. 17:00 

kl. 4-8 od godz. 18:15 

wtorek, sierpień 24, 2021

Proszę Państwa!

Spotkanie integracyjne dla klas pierwszych odbędzie się zgodnie z planem 31 sierpnia o godz.17.00. Ze względu na trwającą epidemię prosimy o zachowanie zaleceń ministerialnych (dystans, dezynfekcja rąk, maseczki) oraz przybycie ucznia wraz z jednym rodzicem, bez osób towarzyszących. Spotkamy się na dużym, środkowym boisku szkolnym (klas 1-3), gdzie zostaną odczytane listy klasowe i zostaną przedstawieni wychowawcy. Następnie nauczyciele wezmą dzieci do swoich klas, gdzie odbędzie się zaplanowana integracyjna część spotkania a Państwa

...

Regulamin korzystania z sal gimnastycznych w SP nr 24 obowiązujący od 18.05.2020 r. 

 

Regulamin korzystania z boisk Orlik przy Szkole Podstawowej nr 24 w Toruniu 

na czas ograniczeń wynikających ze stanu epidemii 

obowiązujący od 18 maja 2020 r.

I. Ogólne zasady:

 1. Szkoła dysponuje 2 boiskami – boiskiem do piłki nożnej i koszykówki (siatkówki, piłki ręcznej).
 2. Na obiekcie może jednocześnie przebywać maksymalnie 28 osób, po 14 osób na każdym z boisk.
 3. W przypadku grup zorganizowanych, na każdym boisku może przebywać po 14 osób + 2 trenerów czyli łącznie na dwóch boiskach 28 osób i 4 trenerów (nie wlicza się obsługi operatora boisk)
 4. Siłownia zewnętrzna, plac zabaw, skocznia, bieżnia, tereny zielone i place przy szkole nadal pozostają zamknięte.
 5. Boiska są czynne w dni powszednie w godzinach:
  10:00 – 14:00 dla użytkowników indywidualnych,
  15:00 – 17:00 dla użytkowników indywidualnych,
  17:00 – 20:00 dla grup zorganizowanych (kluby sportowe, grupy osób), po wcześniejszym zarezerwowaniu obiektu u animatora (tel. 664 962 889, 695 633 375).
 6. Wejście na boiska jest udostępnione wyłącznie furtką od strony ul.Lelewela pod nadzorem pracownika szkoły o pełnych godzinach.
 7. Wejście o niepełnej godzinie jest możliwe pod warunkiem niewykorzystanego limitu osób jednorazowo przebywających na boisku po uzgodnieniu telefonicznym (godz. 10:00 – 14:00 nr tel. 504 191 153), godz. 15:00 – 20:00,  nr tel., jak w pkt. 5 c.).
 8. Każdy uczestnik może korzystać z obiektu w ograniczonym czasie 60 minut, liczonym od wejścia do wyjścia.
 9. Zajęcia pod nadzorem animatora sportu odbywają się w godzinach 15:00 – 20:00.
 10. Dla korzystających udostępnione jest tylko WC, szatnie i prysznice pozostają zamknięte.
   

II. Obowiązki osób nadzorujących Orlika ze strony szkoły:

 1. Otwieranie i zamykanie furtki od strony ul.Lelewela dla osób udających się na boiska.
 2. Przestrzeganie limitu 14 osób na jednym boisku (patrz pkt I.2. i 3.).
 3. Nadzorowanie osób i sposobu korzystania z obiektu:
  -przestrzeganie obowiązku zasłaniania nosa i ust przez osoby wpuszczane na teren szkoły w momencie dotarcia na obiekt,
  -przestrzeganie zasad zachowania dystansu społecznego przez te osoby,
  -prowadzenie rejestru osób korzystających z boisk wg wzoru,
  -nadzorowanie obowiązku dezynfekcji rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
  -otwieranie i zamykanie wejścia na teren szkoły o pełnych godzinach,
  -dezynfekcja sprzętu szkolnego po każdorazowym użyciu,
  -dezynfekcja urządzeń obiektu: klamki, wejście, WC itp.,
  -podejmowanie interwencji w przypadku nieprzestrzegania przez uczestników
  -niniejszych zasad,
  -powiadamianie Policji i Straży Miejskiej w przypadku naruszania przepisów prawa.
   

III. Obowiązki osób korzystających z obiektów sportowych Szkoły Podstawowej nr 24 polegają na stosowaniu się do zapisów niniejszego regulaminu i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  (Dz.U.z 2020 r.poz.792 ze zm.), a w szczególności do obowiązku: 

 1. zgłaszania swojej obecności animatorowi,
 2. stosowania się do poleceń osób nadzorujących boiska ze strony szkoły,
 3. zachowania zalecanego dystansu,
 4. dezynfekowania rąk przed wejściem na teren szkoły i jego opuszczeniem,
 5. zasłaniania nosa i ust poza terenem samego boiska,
 6. przebywania i korzystania wyłącznie z terenu sportowego dopuszczonego do użytkowania,
 7. niekorzystania z szatni i umywalni,
 8. korzystania z własnego sprzętu (dotyczy zwłaszcza klubów sportowych i grup zorganizowanych),
 9. poddania się weryfikacji przez osoby nadzorujące obiekt (na podstawie legitymacji szkolnej lub innego dokumentu ze zdjęciem),
 10. korzystania z obiektu w wyznaczonych godzinach i limitach czasowych 60 minut,
 11. rezerwowania obiektu przez kluby i grupy zorganizowane,
 12. rezerwacji można dokonywać wyłącznie w dni powszednie w godzinach 15:00 – 20:00, pod numerami telefonów podanymi w pkt.I.5 c. niniejszego regulaminu. 

Regulamin wprowadzono Zarządzeniem Dyrektora nr 22/2019/2020. Obowiązuje od dnia 18 maja 2020 r.

 

Uczestniczymy w projektach

szkola24 szkola24

szkola24 szkola24

szkola24 szkola24

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok