facebook_page_plugin

wtorek, czerwiec 04, 2019

Zakończenie roku szkolnegośroda 19.06.2019

sala gimnastyczna

godz. 8.00 -10.30 - klasy III gimnazjum i VIII szkoły podstawowej

godz.11.00 - klasy III szkoły podstawowej

sale lekcyjne

godz. 8.00 - klasy I i II szkoła podstawowa

godz.11.00 - klasy IV-VII szkoła podstawowa

 

Uwaga! Numer sali lekcyjnej, w której nastąpi spotkaniewychowawcy z uczniami,

zostanie przekazane bezpośrednio uczniowi oraz rodzicom za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

wtorek, czerwiec 04, 2019

Drodzy Uczniowie! Szanowni Rodzice!

Uruchamiamy szkolną skrzynkę zaufania.

Jeśli coś Cię martwi, niepokoi, nie radzisz sobie z jakimś problemem, Tobie lub komuś innemu dzieje się krzywda, byłeś świadkiem agresji lub przemocy, a wstydzisz się lub boisz się przyjść do wychowawcy, pedagoga, dyrektora, skorzystaj z naszej propozycji:

Napisz mail na adres: pomoc@sp24torun.eu

Możesz pisać w każdej sprawie, która Cię niepokoi, jest dla Ciebie trudna.

Wkrótce taka skrzynka na listy na papierze również pojawi się w szkole.

Zasady korzystania ze skrzynki:

  1. Chcemy Tobie pomóc, nie oceniać.
  2. Wszystko, o czym napiszesz pozostanie tajemnicą, chyba że będzie zagrażać czyjemuś zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu.
  3. Każde zgłoszenie będzie traktowane poważnie, indywidualnie, z szacunkiem i dyskrecją.
  4. Twój list może być anonimowy, ale jeśli możesz podaj jak najwięcej danych, aby ułatwić nam udzielenie pomocy: imię, klasę, dane osób, których list dotyczy.

NIE TRAKTUJ TEJ KORESPONDENCJI JAK ŻARTU!

Informuję, że PMT Pan M. Zalewski nie wyraził zgody na prowadzenie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 do oddziału sportowego w klasie czwartej w SP 24. W związku z tą decyzją, w roku szkolnym 2019/2020 klasy czwarte będą tylko klasami ogólnymi.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu  - Ewa Wronkowska

 

Rekrutacja na rok szkolny 2019/20 do klasy czwartej sportowej: piłka nożna / pływanie

1. Do oddziału sportowego mogą uczęszczać uczniowie nie tylko zamieszkali w obwodzie szkoły, dlatego obowiązuje do
tego oddziału procedura rekrutacyjna.
2. Należy złożyć w sekretariacie szkoły wydrukowany wniosek o przyjęcie do oddziału sportowego wraz z zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza medycyny sportowej od 15.04 do 13.05.2019 do godziny 15.00.

Próby sprawności fizycznej będą przeprowadzane w dniach 20.05 - 31.05.2019.

3. Regulamin rekrutacji do oddziałów sportowych
    Wniosek o przyjęcie do oddziału sportowego
    Oświadczenie woli

Rekrutacja będzie przeprowadzona zgodnie z:
1. Zarządzeniem nr 17 PMT z 15.01.2019
2. Zarządzeniem nr 51 PMT z 14.02.2019
3. Załącznik do zarządzenia 51 PMT
4. Uchwałą nr 155/17 Rady Miasta Torunia

Zarządzenie nr 17 Prezydenta miasta Torunia z dnia 15.01.2019 r.
w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do oddziałów sportowych klas wyższych niż klasa pierwsza oraz oddziałów dwujęzycznych w szkole podstawowej w roku szkolnym 2019/2020

Zarządzenie nr 51 Prezydenta miasta Torunia z dnia 14.02.2019 r. wraz z załącznikiem do zarządzenia 51 PMT
w sprawie zmian zarządzenia Prezydenta Miasta Torunia dotyczącego postępowania rekrutacyjnego i  postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do oddziałów sportowych klas wyższych niż klasa pierwsza oraz oddziałów dwujęzycznych w szkole podstawowej w roku szkolnym 2019/2020

UCHWAŁA NR 551/17 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 23 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, liczby punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Uczestniczymy w projektach

szkola24 szkola24

szkola24 szkola24

szkola24 szkola24