facebook_page_plugin

czwartek, grudzień 05, 2019

W związku ze zbliżającą się przerwą świąteczną informujemy, że jest możliwość zapewnienia przez szkołę opieki dzieciom, których rodzice w dniach 23.-24.12. 27.12.2019 r., 30.-31.12.2019 r., 02- 03.01.2020 r. pracują. Opieka może być zorganizowana w godzinach 7:30 – 16:30, za wyjątkiem 24. i 31.grudnia br., tj. 7:30 – 13:30. Kuchnia szkolna nie będzie w tym czasie przygotowywać posiłków.

W celu właściwej organizacji pracy w tym czasie proszę o zgłoszenie takiej potrzeby najpóźniej do dnia 16.12.2019 r., do wychowawcy, ze wskazaniem dat oraz godzin, w których Państwa dziecko wymaga takiej opieki. Każdy uczeń SP24, który przyjdzie do szkoły w tych dniach, będzie miał zapewnioną opiekę we

...
środa, listopad 06, 2019

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

Z przyjemnością informuję Państwa o przystąpieniu przez naszą szkołę do akcji „Pozytywna uwaga”  zapoczątkowanej przez mamę ucznia

ze szkoły w Warszawie.


Idea akcji opiera się na pozytywnym wzmacnianiu poprzez docenianie, uważność na drugiego

...
czwartek, październik 24, 2019

Dzień Bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 24 im. Bohaterów Września 1939 r. w Toruniu.

   17 października 2019 r. Szkoła Podstawowa nr 24 z Torunia zrealizowała szkolenie praktyczne mające na celu poprawę bezpieczeństwa w szkole oraz przygotowanie społeczności szkolnej do odpowiedniego reagowania na wypadek zaistnienia sytuacji niebezpiecznych. Projekt zrealizowany przez oficera Wojska Polskiego płk. rez. dr. Krzysztofa Danielewicza, właściciela firmy i portalu Security in practice, przebiegał trzyetapowo. Etap pierwszy polegał na oglądzie szkoły pod kątem bezpieczeństwa w celu dostosowania procedur bezpieczeństwa do warunków

...

Informuję, że PMT Pan M. Zalewski nie wyraził zgody na prowadzenie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 do oddziału sportowego w klasie czwartej w SP 24. W związku z tą decyzją, w roku szkolnym 2019/2020 klasy czwarte będą tylko klasami ogólnymi.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu  - Ewa Wronkowska

 

Rekrutacja na rok szkolny 2019/20 do klasy czwartej sportowej: piłka nożna / pływanie

1. Do oddziału sportowego mogą uczęszczać uczniowie nie tylko zamieszkali w obwodzie szkoły, dlatego obowiązuje do
tego oddziału procedura rekrutacyjna.
2. Należy złożyć w sekretariacie szkoły wydrukowany wniosek o przyjęcie do oddziału sportowego wraz z zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza medycyny sportowej od 15.04 do 13.05.2019 do godziny 15.00.

Próby sprawności fizycznej będą przeprowadzane w dniach 20.05 - 31.05.2019.

3. Regulamin rekrutacji do oddziałów sportowych
    Wniosek o przyjęcie do oddziału sportowego
    Oświadczenie woli

Rekrutacja będzie przeprowadzona zgodnie z:
1. Zarządzeniem nr 17 PMT z 15.01.2019
2. Zarządzeniem nr 51 PMT z 14.02.2019
3. Załącznik do zarządzenia 51 PMT
4. Uchwałą nr 155/17 Rady Miasta Torunia

Zarządzenie nr 17 Prezydenta miasta Torunia z dnia 15.01.2019 r.
w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do oddziałów sportowych klas wyższych niż klasa pierwsza oraz oddziałów dwujęzycznych w szkole podstawowej w roku szkolnym 2019/2020

Zarządzenie nr 51 Prezydenta miasta Torunia z dnia 14.02.2019 r. wraz z załącznikiem do zarządzenia 51 PMT
w sprawie zmian zarządzenia Prezydenta Miasta Torunia dotyczącego postępowania rekrutacyjnego i  postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do oddziałów sportowych klas wyższych niż klasa pierwsza oraz oddziałów dwujęzycznych w szkole podstawowej w roku szkolnym 2019/2020

UCHWAŁA NR 551/17 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 23 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, liczby punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Uczestniczymy w projektach

szkola24 szkola24

szkola24 szkola24

szkola24 szkola24