facebook_page_plugin

czwartek, grudzień 05, 2019

W związku ze zbliżającą się przerwą świąteczną informujemy, że jest możliwość zapewnienia przez szkołę opieki dzieciom, których rodzice w dniach 23.-24.12. 27.12.2019 r., 30.-31.12.2019 r., 02- 03.01.2020 r. pracują. Opieka może być zorganizowana w godzinach 7:30 – 16:30, za wyjątkiem 24. i 31.grudnia br., tj. 7:30 – 13:30. Kuchnia szkolna nie będzie w tym czasie przygotowywać posiłków.

W celu właściwej organizacji pracy w tym czasie proszę o zgłoszenie takiej potrzeby najpóźniej do dnia 16.12.2019 r., do wychowawcy, ze wskazaniem dat oraz godzin, w których Państwa dziecko wymaga takiej opieki. Każdy uczeń SP24, który przyjdzie do szkoły w tych dniach, będzie miał zapewnioną opiekę we

...
środa, listopad 06, 2019

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

Z przyjemnością informuję Państwa o przystąpieniu przez naszą szkołę do akcji „Pozytywna uwaga”  zapoczątkowanej przez mamę ucznia

ze szkoły w Warszawie.


Idea akcji opiera się na pozytywnym wzmacnianiu poprzez docenianie, uważność na drugiego

...
poniedziałek, październik 28, 2019

Szanowni Rodzice!
Informuję, że na podstawie §5 ust.1 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu dyrektor ustalił dzień 31 października br. dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Istnieje możliwość skorzystania w razie konieczności z opieki nad uczniami w szkole: rodzice proszeni są o zgłoszenie do środy 30.10.2019r. takiej potrzeby do wychowawców, z podaniem orientacyjnych godzin pobytu dziecka w szkole. Wychowawcy do godz.12:00 w środę 30.10. przekażą

...

Rekrutacja na rok szkolny 2019/20 do klasy pierwszej sportowej: hokej na lodzie / pływanie

Na stronie internetowej UMT (https://www.torun.pl) zostały umieszczone informacje dotyczące naboru do klas I szkół podstawowych wraz z zasadami naboru.

System elektronicznej rekrutacji do szkół  podstawowych odbywa się za pośrednictwem strony: http://torun.podstawowe.vnabor.pl

1. Do oddziału sportowego mogą uczęszczać uczniowie nie tylko zamieszkali w obwodzie szkoły, dlatego obowiązuje do tego oddziału procedura rekrutacyjna.
2. Rekrutacja będzie przeprowadzona z wykorzystaniem systemu elektronicznego od 11.02 do 22.02.2019 do godziny 15.00.

W tym terminie należy złożyć sekretariacie szkoły wydrukowany wniosek o przyjęcie do oddziału sportowego wraz z zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza medycyny sportowej.

 

Próby sprawności fizycznej będą przeprowadzane w dniach:

- pływanie 1.03 i 4.03 godzina 17.00 - 19.00 - basen SP 24 

nauczyciel: Tomasz Lubaszewski Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sprawdzian Umiejętności Kierunkowych - pobierz

 

- hokej na lodzie 4.03 godzina 15.30 - 17.15 - mała sala gimnastyczna SP 24

nauczyciel: Sławomir Szachniewicz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sprawdzian Umiejętności Kierunkowych - pobierz

 

Szczegóły dotyczące zasad korzystania z systemu będą przekazywane Państwu na bieżąco.

3. Regulamin rekrutacji do oddziałów sportowych 

 

Rekrutacja będzie przeprowadzona zgodnie z:
1. Zarządzeniem nr 16 PMT z 15.01.2019
2. Załącznikiem nr 2 do zarządzenia 16 PMT (w pliku zarządzenia nr 16)
3. Uchwałą nr 155/17 Rady Miasta Torunia

Zarządzenie nr 16 Prezydenta miasta Torunia z dnia 15.01.2019 r.
w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

UCHWAŁA NR 551/17 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 23 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, liczby punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

 

KLASA SPORTOWA w Szkole Podstawowej nr 24 w Toruniu to klasa adresowana do najmłodszych, którzy chcieliby uzupełnić indywidualne potrzeby ruchowe, aktywnie spędzić czas z dala od komputera i telewizora, nabyć i rozwinąć sprawność fizyczną oraz umiejętności - pływania, jazdy na łyżwach i gry w hokeja. Wszystko w ramach obowiązkowych zajęć szkolnych, w których plan treningowy wplatamy w plan zajęć edukacyjnych, a rodzice unikają konieczności dowożenia dzieci na treningi.

Dzieci będą uczestniczyć w 10 godzinach szkolenia sportowego w tygodniu, dostosowanych intensywnością i charakterem zadań do ich wieku i możliwości. Program kształcenia ogólnego jest połączony z programem kształcenia sportowego opracowanym przez Polski Związek Hokeja na Lodzie oraz Polski Związek Pływacki.

W połączeniu z wysokim poziomem kształcenia ogólnego zapewnimy uczniom wszechstronny rozwój i efektywną edukację prozdrowotną, wysoką sprawność kondycyjną i koordynacyjną, rozwój cech motorycznych oraz naukę samokontroli, samooceny, planowania i organizacji czasu oraz samodzielności. Dzieci będą miały zorganizowany i wypełniony czas.

Ponadto świetlica oferuje opiekę w godzinach 7:30 – 16:30, a stołówka ciepły, energetyczny posiłek przygotowywany na miejscu.

Dzieciom oferujemy:


W grupie hokejowej: zajęcia na lodzie i ogólnorozwojowe, połączone z rozwijaniem techniki kontroli krążka w zabawach i ćwiczeniach, jazdę na rolkach oraz pływanie w celu poprawy koordynacji ruchowej i rozwijania układu oddechowego, prowadzone w sposób dostosowany do wieku i możliwości dzieci.

Dzieci zdobędą umiejętność współpracy w grupie, będą miały możliwość nawiązania kontaktów z innymi trenującymi podczas udziału w zawodach krajowych i międzynarodowych. Uczniowie będą mogli uczestniczyć w zimowych i letnich obozach sportowych. Zajęcia poprowadzą doświadczeni trenerzy, sami będący wcześniej zawodnikami.

Nasi uczniowie od wielu lat zdobywali medale mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych, są wśród nich reprezentanci Polski, medaliści mistrzostw świata.


W grupie pływackiej: zajęcia na basenie i ogólnorozwojowe, w tym jazdę na łyżwach i rolkach, adaptację do środowiska wodnego i naukę pływania, dostosowany do możliwości uczniów rozwój tych umiejętności, wdrażanie edukacji prozdrowotnej i dbałości o bezpieczeństwo własne i innych, prawidłowy i harmonijny rozwój psychofizyczny i zapobieganie wadom postawy, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej przez całe życie.

Absolwent oddziału sportowego SP24 pozna i udoskonali wszystkie techniki pływackie. W ramach współpracy z klubem pływackim „Laguna” umożliwimy uczniom udział w zawodach, szlachetną rywalizację i, oprócz pływania klasycznego, kształcenie umiejętności pływania szybkiego (w płetwach). Uczniowie będą mieli możliwość uzyskania stopnia młodszego ratownika i uczestnictwa w kursie nurkowania (dla chętnych).

Wśród naszych absolwentów są reprezentanci Polski, mistrzowie Europy w sztafecie, rekordzista świata w pływaniu szybkim. Pływanie daje dorosłym nie tylko możliwość aktywności sportowej, wyczynowej, ale ciekawej pracy w policji, straży pożarnej, wojsku czy służbach ratowniczych.

Uczestniczymy w projektach

szkola24 szkola24

szkola24 szkola24

szkola24 szkola24