facebook_page_plugin

niedziela, styczeń 10, 2021

Konkurs odbędzie się 18 marca 2021 roku.
Zasady zgłoszenia uczestnika konkursu:
1.zgodę uczestnika konkursu (pobierz), klauzulę informacyjną dla uczestnika konkursu (oba dokumenty muszą być podpisane, dokumenty w załączniku lub na stronie www.kangur-mat.pl, zakładka RODO), opłatę konkursową 10 zł należy umieścić w kopercie i ją zakleić
2.na kopercie muszą znaleźć się następujące informacje: nazwa

...

Konkurs odbędzie się 18 marca 2021 roku.
Zasady zgłoszenia uczestnika konkursu:
1.zgodę uczestnika konkursu (pobierz), klauzulę informacyjną dla uczestnika konkursu (oba dokumenty muszą być podpisane, dokumenty w załączniku lub na stronie www.kangur-mat.pl, zakładka RODO), opłatę konkursową 10 zł należy umieścić w kopercie i ją zakleić
2.na kopercie muszą znaleźć się następujące informacje: nazwa konkursu (KANGUR), imię i nazwisko ucznia, klasa, imię i nazwisko wychowawcy (klasa 2 i 3)/imię i nazwisko nauczyciela matematyki
3.kopertę należy dostarczyć do szkoły i zostawić w szkolnej dyżurce do dnia 29 stycznia 2021 (nieprzekraczalny!)

Zgłoszenia udziału należy dostarczyć w godzinach 8.00 - 14.00 na dyżurkę.

Opiekun konkursu Anita Pesta

Uczestniczymy w projektach

szkola24 szkola24

szkola24 szkola24

szkola24 szkola24