facebook_page_plugin

środa, listopad 06, 2019

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

Z przyjemnością informuję Państwa o przystąpieniu przez naszą szkołę do akcji „Pozytywna uwaga”  zapoczątkowanej przez mamę ucznia

ze szkoły w Warszawie.


Idea akcji opiera się na pozytywnym wzmacnianiu poprzez docenianie, uważność na drugiego

...
czwartek, październik 24, 2019

Dzień Bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 24 im. Bohaterów Września 1939 r. w Toruniu.

   17 października 2019 r. Szkoła Podstawowa nr 24 z Torunia zrealizowała szkolenie praktyczne mające na celu poprawę bezpieczeństwa w szkole oraz przygotowanie społeczności szkolnej do odpowiedniego reagowania na wypadek zaistnienia sytuacji niebezpiecznych. Projekt zrealizowany przez oficera Wojska Polskiego płk. rez. dr. Krzysztofa Danielewicza, właściciela firmy i portalu Security in practice, przebiegał trzyetapowo. Etap pierwszy polegał na oglądzie szkoły pod kątem bezpieczeństwa w celu dostosowania procedur bezpieczeństwa do warunków

...

Dnia 1 października 2019 w naszej szkole odbędzie się Dzień bez nienawiści.

Jednym z elementów będzie podsumowanie konkursu plastyczno-literackiego "Zamiast nienawiści wybieram szacunek".
Zachęcamy uczniów do udziału.


Regulamin konkursu dla uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu

I. Temat konkursu: „Zamiast nienawiści, wybieram szacunek!".

II. Cele konkursu: Ukazanie dzieciom i młodzieży, czym jest mowa nienawiści i przekonanie ich, że nie należy jej używać ani akceptować u innych.

III. Konkurs przeprowadzony będzie w następujących kategoriach:

- kategoria I dla uczniów klas 1-3 i 4-6 

indywidualna praca plastyczna – plakat o tej tematyce w formacie A3 w dowolnej technice: ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, farby olejne, farby akrylowe, akwarele, wycinanki, kolaż.

- kategoria II dla uczniów klas 7 i 8 

indywidualna praca pisemna (mile widziany wiersz) o tej tematyce, maksymalnie 2 strony w formacie A4.

- kategoria III dla uczniów klas 7 i 8 

indywidualna praca pisemna w języku angielskim (mile widziany wiersz) o tej tematyce, maksymalnie 1 strona w formacie A4.

IV. Podpisane prace (imię, nazwisko i klasa) należy przekazać wychowawcom do 25 września 2019 r.

V. Po zakończeniu konkursu oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa, w której skład wchodzić będą: nauczyciele SP 24. Decyzja Komisji jest ostateczna.

VI. Ocenianie komisji konkursowej podlegać będzie:
1. Spełnienie wymagań konkursowych.
2. Wkład pracy własnej.
3. Oryginalność (ilość własnych pomysłów).
4. Estetyka wykonania prac.
VII. Organizatorzy przewidują przyznanie nagród rzeczowych za zajęcie I, II, i III miejsca w każdej kategorii konkursowej.
VIII. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w październiku 2019 r.
IX. Informacje końcowe :
1. Nie będą oceniane prace przekazane po terminie.
2. Każdy uczestnik może przekazać tylko jedną pracę, która nie była wcześniej prezentowana i nagradzana w żadnych innych konkursach.
3. Zgłoszenie na konkurs jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu. Nie będą one udostępniane osobom trzecim.
4. Organizatorzy nie zwracają przekazanych prac. Natomiast zastrzegają sobie prawo ich prezentacji bez honorarium za prawa autorskie na stronie internetowej szkoły, szkolnym Facebooku oraz publikacji.

Serdecznie zapraszamy!!!
Organizatorzy konkursu
Beata Piątkowska
Alina Kordowska
Anita Grecka-Mycio

Uczestniczymy w projektach

szkola24 szkola24

szkola24 szkola24

szkola24 szkola24