facebook_page_plugin

czwartek, grudzień 05, 2019

W związku ze zbliżającą się przerwą świąteczną informujemy, że jest możliwość zapewnienia przez szkołę opieki dzieciom, których rodzice w dniach 23.-24.12. 27.12.2019 r., 30.-31.12.2019 r., 02- 03.01.2020 r. pracują. Opieka może być zorganizowana w godzinach 7:30 – 16:30, za wyjątkiem 24. i 31.grudnia br., tj. 7:30 – 13:30. Kuchnia szkolna nie będzie w tym czasie przygotowywać posiłków.

W celu właściwej organizacji pracy w tym czasie proszę o zgłoszenie takiej potrzeby najpóźniej do dnia 16.12.2019 r., do wychowawcy, ze wskazaniem dat oraz godzin, w których Państwa dziecko wymaga takiej opieki. Każdy uczeń SP24, który przyjdzie do szkoły w tych dniach, będzie miał zapewnioną opiekę we

...
środa, listopad 06, 2019

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

Z przyjemnością informuję Państwa o przystąpieniu przez naszą szkołę do akcji „Pozytywna uwaga”  zapoczątkowanej przez mamę ucznia

ze szkoły w Warszawie.


Idea akcji opiera się na pozytywnym wzmacnianiu poprzez docenianie, uważność na drugiego

...
poniedziałek, październik 28, 2019

Szanowni Rodzice!
Informuję, że na podstawie §5 ust.1 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu dyrektor ustalił dzień 31 października br. dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Istnieje możliwość skorzystania w razie konieczności z opieki nad uczniami w szkole: rodzice proszeni są o zgłoszenie do środy 30.10.2019r. takiej potrzeby do wychowawców, z podaniem orientacyjnych godzin pobytu dziecka w szkole. Wychowawcy do godz.12:00 w środę 30.10. przekażą

...

Dnia 1 października 2019 w naszej szkole odbędzie się Dzień bez nienawiści.

Jednym z elementów będzie podsumowanie konkursu plastyczno-literackiego "Zamiast nienawiści wybieram szacunek".
Zachęcamy uczniów do udziału.


Regulamin konkursu dla uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu

I. Temat konkursu: „Zamiast nienawiści, wybieram szacunek!".

II. Cele konkursu: Ukazanie dzieciom i młodzieży, czym jest mowa nienawiści i przekonanie ich, że nie należy jej używać ani akceptować u innych.

III. Konkurs przeprowadzony będzie w następujących kategoriach:

- kategoria I dla uczniów klas 1-3 i 4-6 

indywidualna praca plastyczna – plakat o tej tematyce w formacie A3 w dowolnej technice: ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, farby olejne, farby akrylowe, akwarele, wycinanki, kolaż.

- kategoria II dla uczniów klas 7 i 8 

indywidualna praca pisemna (mile widziany wiersz) o tej tematyce, maksymalnie 2 strony w formacie A4.

- kategoria III dla uczniów klas 7 i 8 

indywidualna praca pisemna w języku angielskim (mile widziany wiersz) o tej tematyce, maksymalnie 1 strona w formacie A4.

IV. Podpisane prace (imię, nazwisko i klasa) należy przekazać wychowawcom do 25 września 2019 r.

V. Po zakończeniu konkursu oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa, w której skład wchodzić będą: nauczyciele SP 24. Decyzja Komisji jest ostateczna.

VI. Ocenianie komisji konkursowej podlegać będzie:
1. Spełnienie wymagań konkursowych.
2. Wkład pracy własnej.
3. Oryginalność (ilość własnych pomysłów).
4. Estetyka wykonania prac.
VII. Organizatorzy przewidują przyznanie nagród rzeczowych za zajęcie I, II, i III miejsca w każdej kategorii konkursowej.
VIII. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w październiku 2019 r.
IX. Informacje końcowe :
1. Nie będą oceniane prace przekazane po terminie.
2. Każdy uczestnik może przekazać tylko jedną pracę, która nie była wcześniej prezentowana i nagradzana w żadnych innych konkursach.
3. Zgłoszenie na konkurs jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu. Nie będą one udostępniane osobom trzecim.
4. Organizatorzy nie zwracają przekazanych prac. Natomiast zastrzegają sobie prawo ich prezentacji bez honorarium za prawa autorskie na stronie internetowej szkoły, szkolnym Facebooku oraz publikacji.

Serdecznie zapraszamy!!!
Organizatorzy konkursu
Beata Piątkowska
Alina Kordowska
Anita Grecka-Mycio

Uczestniczymy w projektach

szkola24 szkola24

szkola24 szkola24

szkola24 szkola24