facebook_page_plugin

piątek, marzec 27, 2020
 
Szanowni Państwo,
czas na świetlicę aby także odnalazła się w nowej rzeczywistości
i zadbała o wszystkie swoje ukochane Świetliki.
 
Przedstawiamy kilka propozycji na wspólną zabawę z Dzieckiem.
 
Tydzień 30.03-3.04 to realizacja tematu tygodnia "WIOSENNE PORZĄDKI
...
czwartek, marzec 12, 2020

środa, marzec 11, 2020

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.d 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.


Rodzicu,
• ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br.
• 12 i 13

...

Dnia 1 października 2019 w naszej szkole odbędzie się Dzień bez nienawiści.

Jednym z elementów będzie podsumowanie konkursu plastyczno-literackiego "Zamiast nienawiści wybieram szacunek".
Zachęcamy uczniów do udziału.


Regulamin konkursu dla uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu

I. Temat konkursu: „Zamiast nienawiści, wybieram szacunek!".

II. Cele konkursu: Ukazanie dzieciom i młodzieży, czym jest mowa nienawiści i przekonanie ich, że nie należy jej używać ani akceptować u innych.

III. Konkurs przeprowadzony będzie w następujących kategoriach:

- kategoria I dla uczniów klas 1-3 i 4-6 

indywidualna praca plastyczna – plakat o tej tematyce w formacie A3 w dowolnej technice: ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, farby olejne, farby akrylowe, akwarele, wycinanki, kolaż.

- kategoria II dla uczniów klas 7 i 8 

indywidualna praca pisemna (mile widziany wiersz) o tej tematyce, maksymalnie 2 strony w formacie A4.

- kategoria III dla uczniów klas 7 i 8 

indywidualna praca pisemna w języku angielskim (mile widziany wiersz) o tej tematyce, maksymalnie 1 strona w formacie A4.

IV. Podpisane prace (imię, nazwisko i klasa) należy przekazać wychowawcom do 25 września 2019 r.

V. Po zakończeniu konkursu oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa, w której skład wchodzić będą: nauczyciele SP 24. Decyzja Komisji jest ostateczna.

VI. Ocenianie komisji konkursowej podlegać będzie:
1. Spełnienie wymagań konkursowych.
2. Wkład pracy własnej.
3. Oryginalność (ilość własnych pomysłów).
4. Estetyka wykonania prac.
VII. Organizatorzy przewidują przyznanie nagród rzeczowych za zajęcie I, II, i III miejsca w każdej kategorii konkursowej.
VIII. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w październiku 2019 r.
IX. Informacje końcowe :
1. Nie będą oceniane prace przekazane po terminie.
2. Każdy uczestnik może przekazać tylko jedną pracę, która nie była wcześniej prezentowana i nagradzana w żadnych innych konkursach.
3. Zgłoszenie na konkurs jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu. Nie będą one udostępniane osobom trzecim.
4. Organizatorzy nie zwracają przekazanych prac. Natomiast zastrzegają sobie prawo ich prezentacji bez honorarium za prawa autorskie na stronie internetowej szkoły, szkolnym Facebooku oraz publikacji.

Serdecznie zapraszamy!!!
Organizatorzy konkursu
Beata Piątkowska
Alina Kordowska
Anita Grecka-Mycio

Uczestniczymy w projektach

szkola24 szkola24

szkola24 szkola24

szkola24 szkola24