facebook_page_plugin

środa, październik 16, 2019

Szanowni Rodzice!


W trosce o bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły w dniu 18.10.2019r. dyrekcja szkoły wraz z płk.rez. Krzysztofem Danielewiczem organizuje Dzień bezpieczeństwa dedykowany naszym uczniom. W ramach zajęć lekcyjnych odbędzie się

...
środa, październik 09, 2019

Szanowni Rodzice!

Informuję, że z mocy ustawy Karta Nauczyciela Dzień Edukacji Narodowej, tj. 14 października jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Istnieje możliwość skorzystania w razie konieczności z opieki nad uczniami

...

4 października 2019 roku był obchodzony w naszej szkole IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.

W rolę egzaminatorów wcielili sie uczniowie klas trzecich. Przygotowali stanowiska egzaminacyjne i zaprosili starszych uczniów i osoby dorosłe, aby sprawdzili się z umiejętności tabliczki mnożenia. Każdy chętny otrzymywał 5 działań (dość trudnych) i czas 3 minuty, aby prawidłowo odpowiedzieć.

Udział w egzaminie wzięło 196 osób, w tym 8 osób dorosłych. Jako pierwsza egzaminowi poddała się Pani Dyrektor i oczywiście zdała. Okazało się, że tabliczka mnożenia dla niektórych była zbyt dużym wyzwaniem, ponieważ 51 osób nie zdało egzaminu za pierwszym razem.

Dopiero po dogrywce w mniejszym zakresie udawało się zdać. Wszyscy, którzy zdali otrzymali pamiątkowe medale "Eksperta Tabliczki Mnożenia".

Wiesława Kowalska 


Uczestniczymy w projektach

szkola24 szkola24

szkola24 szkola24

szkola24 szkola24