facebook_page_plugin
RAZEM OSIĄGNIEMY WIĘCEJ
ROZWIJAMY TALENTY
WPROWADZAMY W ŚWIAT WARTOŚCI
WYCHOWUJEMY PRZEZ SPORT
Arrow
Arrow
Slider

czwartek, grudzień 05, 2019

W związku ze zbliżającą się przerwą świąteczną informujemy, że jest możliwość zapewnienia przez szkołę opieki dzieciom, których rodzice w dniach 23.-24.12. 27.12.2019 r., 30.-31.12.2019 r., 02- 03.01.2020 r. pracują. Opieka może być zorganizowana w godzinach 7:30 – 16:30, za wyjątkiem 24. i 31.grudnia br., tj. 7:30 – 13:30. Kuchnia szkolna nie będzie w tym czasie przygotowywać posiłków.

W celu właściwej organizacji pracy w tym czasie proszę o zgłoszenie takiej potrzeby najpóźniej do dnia 16.12.2019 r., do wychowawcy, ze wskazaniem dat oraz godzin, w których Państwa dziecko wymaga takiej opieki. Każdy uczeń SP24, który przyjdzie do szkoły w tych dniach, będzie miał zapewnioną opiekę we

...
środa, listopad 06, 2019

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

Z przyjemnością informuję Państwa o przystąpieniu przez naszą szkołę do akcji „Pozytywna uwaga”  zapoczątkowanej przez mamę ucznia

ze szkoły w Warszawie.


Idea akcji opiera się na pozytywnym wzmacnianiu poprzez docenianie, uważność na drugiego

...
czwartek, październik 24, 2019

Dzień Bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 24 im. Bohaterów Września 1939 r. w Toruniu.

   17 października 2019 r. Szkoła Podstawowa nr 24 z Torunia zrealizowała szkolenie praktyczne mające na celu poprawę bezpieczeństwa w szkole oraz przygotowanie społeczności szkolnej do odpowiedniego reagowania na wypadek zaistnienia sytuacji niebezpiecznych. Projekt zrealizowany przez oficera Wojska Polskiego płk. rez. dr. Krzysztofa Danielewicza, właściciela firmy i portalu Security in practice, przebiegał trzyetapowo. Etap pierwszy polegał na oglądzie szkoły pod kątem bezpieczeństwa w celu dostosowania procedur bezpieczeństwa do warunków

...

Dzień Bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 24 im. Bohaterów Września 1939 r. w Toruniu.

   17 października 2019 r. Szkoła Podstawowa nr 24 z Torunia zrealizowała szkolenie praktyczne mające na celu poprawę bezpieczeństwa w szkole oraz przygotowanie społeczności szkolnej do odpowiedniego reagowania na wypadek zaistnienia sytuacji niebezpiecznych. Projekt zrealizowany przez oficera Wojska Polskiego płk. rez. dr. Krzysztofa Danielewicza, właściciela firmy i portalu Security in practice, przebiegał trzyetapowo. Etap pierwszy polegał na oglądzie szkoły pod kątem bezpieczeństwa w celu dostosowania procedur bezpieczeństwa do warunków placówki oraz zaplanowania dalszych etapów szkolenia. Etap drugi to merytoryczne oraz metodyczne szkolenie wszystkich nauczycieli pod kątem najbardziej prawdopodobnych zagrożeń oraz procedur postępowania w sytuacji ich wystąpienia. Ostatni najważniejszy etap to zajęcia zintegrowane całej szkoły jednocześnie, w ramach tzw. „Dnia Bezpieczeństwa”. W tym dniu wszyscy uczniowie byli zapoznawani z zagrożeniami, a także praktycznie trenowali procedury bezpieczeństwa, takie jak: ewakuacja w trakcie lekcji, ewakuacja w trakcie przerwy, azyl w trakcie lekcji, azyl w trakcie przerwy, ewakuacja po eksplozji ładunku.

   Szkolenie, zrealizowane w ramach „Dnia Bezpieczeństwa”, było konsekwencją rekomendacji i wytycznych dla dyrektorów i organów prowadzących szkoły, pt.: Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów, zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 27 września 2017 r. Powyższe rekomendacje powstały na kanwie doświadczeń z realizacji projektu MEN Bezpieczna Szkoła Bezpieczna Przyszłość. Szkolenie w Toruniu było także odpowiedzią
na stwierdzone w polskich szkołach, po realizacji przedmiotowego projektu MEN, mankamenty w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, z których do najważniejszych należy zaliczyć: brak procedur bezpieczeństwa innych niż na wypadek pożaru, brak procedury bezpieczeństwa „AZYL”, jedno miejsce ewakuacji (bezpośrednio przy budynku szkolnym), brak odpowiedniego miejsca ewakuacji w przypadku „alarmu bombowego” oraz zbyt rzadkie treningi ewakuacji.

   W trakcie tworzenia scenariusza ćwiczeń przeanalizowano przebieg zamachów z użyciem broni strzeleckiej w podobnych do toruńskiej szkołach, m.in. w amerykańskiej High School w Columbine (1999 r.) oraz krymskim technikum (17 października 2018 r.), także
w Szkole Podstawowej nr 1 z Brześciu Kujawskim (27 maj 2019 r.).

   Niewątpliwie bardzo pozytywnym efektem szkolenia była identyfikacja drobnych mankamentów w zakresie bezpieczeństwa fizycznego szkoły, których poznanie bez tak kompleksowego ćwiczenia byłoby niemożliwe, a których usprawnienie poprawi poziom bezpieczeństwa osób uczących się i pracujących w placówce.

   Szkolenie należy uznać za nowatorskie i unikatowe, ponieważ wyjątkowo rzadko, w prowadzonych tego typu szkoleniach udział bierze cały stan osobowy placówki edukacyjnej, a jednocześnie zawiera ono optymalne rozwiązania w zakresie postępowania w sytuacji zagrożenia. W zdecydowanej większości proponowane rozwiązania są bezkosztowe, wymagają tylko pewnych zmian organizacyjnych, a czasami mentalnych.

  Na podkreślenie zasługuje 100% frekwencja w niektórych klasach, m.in. IId, IIIb, IIIc, IVa i Vc, powyższe świadczy o dużej dojrzałości rodziców, którzy chcą, aby ich pociechy zawsze wiedziały, jak się zachować, aby poradzić sobie w sytuacji zagrożenia.

Uczestniczymy w projektach

szkola24 szkola24

szkola24 szkola24

szkola24 szkola24