facebook_page_plugin
RAZEM OSIĄGNIEMY WIĘCEJ
ROZWIJAMY TALENTY
WPROWADZAMY W ŚWIAT WARTOŚCI
WYCHOWUJEMY PRZEZ SPORT
Arrow
Arrow
Slider

Regulamin Kampanii Rowerowy Maj 2018

Drodzy Rodzice,

Gmina Miasta Toruń przystąpiła do Kampanii realizowanej przez miasto Gdańsk pn.: "Rowerowy Maj 2018”. Nasza szkoła zgłosiła swój udział w tej Kampanii.
Celem Kampanii jest promowanie aktywności fizycznej, zrównoważonej mobilności, w tym w szczególności komunikacji rowerowej.

Uczestnikiem Kampanii może być każdy uczeń i pracownik zgłoszonej do udziału placówki.
Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w Kampanii „Rowerowy Maj 2018”.

W ramach Kampanii liczone będą aktywne podróże do szkoły odbyte w dniach 07 – 30 maja 2018 r., z wyłączeniem dni wolnych ustawowo oraz dodatkowych dni wolnych w poszczególnych placówkach.

Za aktywne podróże uznaje się:
- przejazdy rowerem, hulajnogą, na rolkach, wrotkach, itp.,
- w przypadku dalszych odległości – podróże komunikacją miejską lub samochodem łączone z aktywnymi podróżami na ostatnim odcinku, którego długość nie powinna być krótsza niż 200 m.
Rejestracja aktywnych podróży prowadzona będzie każdego dnia Kampanii poprzez odnotowanie przejazdu przy nazwisku ucznia w klasowym dzienniku rowerowym. Za każdy przejazd uczestnik otrzymuje dwie naklejki, kwadratową do przyklejenia w książeczce rowerowej i okrągłą do przyklejenia na plakat klasowy.
Kampania zakłada rywalizację w formie zabawy na trzech poziomach:
1) indywidualnym,
2) klasowym,
3) w grupie uczestniczących w Kampanii placówek (szkoły, przedszkola).

Najaktywniejsi uczestnicy Kampanii w każdej kategorii zostaną nagrodzeni.

Każdy uczeń, który chciałby wziąć udział w Kampanii powinien dostarczyć wypełniony druk - ZGODA
RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA TEJ KAMPANII NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU UDZIAŁU W KAMPANII SPOŁECZNEJ „Rowerowy Maj 2018” – druk zgody można otrzymać od wychowawcy dziecka lub pobrać na stronie szkoły. POBIERZ DRUK

Zapraszam i zachęcam do udziału w Kampanii – myślę, że może to być dla wszystkich dobra zabawa.

z pozdrowieniem
Szkolny koordynator Kampanii
Iwona Koperska

 

Uczestniczymy w projektach

szkola24 szkola24

szkola24 szkola24

szkola24 szkola24