facebook_page_plugin
RAZEM OSIĄGNIEMY WIĘCEJ
ROZWIJAMY TALENTY
WPROWADZAMY W ŚWIAT WARTOŚCI
WYCHOWUJEMY PRZEZ SPORT
Arrow
Arrow
Slider

Protokół posiedzenia komisji konkursowej

V edycji międzyszkolnego konkursu pod honorowym patronatem

Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego 
„List małego powstańca” – dzieci i młodzież w Powstaniu Warszawskim 1944 r.


Na finał konkursu wpłynęło 112 prac, w tym 58 ze szkół podstawowych oraz 54 z gimnazjów i klas 7 szkół podstawowych.
Po sprawdzeniu nadesłanych prac i dokonaniu ich oceny komisja konkursowa postanowiła przyznać nagrody następującym uczniom:

a) w kategorii szkół podstawowych:

I miejsce – Krzysztof Abramowicz, Szkoła Podstawowa w Wólce, klasa 5, opiekun: p. Sylwia Pluto - Prondzinska
II miejsce – Magdalena Karwat, Zespół Szkół Muzycznych we Włocławku, klasa 5, opiekun: p. Iwona Gonstal
III miejsce – Max Leśniewski, Szkoła Podstawowa nr 3 w Toruniu, klasa 5, opiekun: p. Danuta Daszkowska

b) w kategorii szkół gimnazjalnych oraz klas 7 szkół podstawowych:

I miejsce – Adam Jarosław Kozakiewicz, Publiczna Szkoła Podstawowa w Tłuchowie, klasa 3 gimnazjum, opiekun: p. Hanna Kozakiewicz
II miejsce – Martyna Chojnacka, Szkoła Podstawowa nr 12 we Włocławku, klasa 7, opiekun: p. Jolanta Ziółkowska
III miejsce – Julia Aleksandra Jabłońska, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bądkowie, klasa 2 gimnazjum, opiekun: p. Halina Dondalska

Komisja postanowiła przyznać wyróżnienia następującym uczniom:

a) w kategorii szkół podstawowych (6 wyróżnień ):

Mieszko Jankowski, Szkoła Podstawowa nr 3 w Toruniu, klasa 5, opiekun; p. Danuta Daszkowska 
Krzysztof Kozakiewicz, Publiczna Szkoła Podstawowa w Tłuchowie, klasa 5, opiekun: p. Beata Gachewicz
Jakub Łapicz, Szkoła Podstawowa w Murzynnie, klasa 4, opiekun: p. Sylwia Zientalska
Rozalia Napolska, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gałczewie, klasa 4, opiekun p. Hanna Pieczka
Aleksandra Otremba, Szkoła Podstawowa w Murzynnie, klasa 5, opiekun: p. Sylwia Zientalska
Anna Weltrowska, Szkoła Podstawowa nr 2 w Nakle nad Notecią, klasa 6, opiekun: p. Lucyna Żygowska

b) w kategorii szkół gimnazjalnych oraz klas 7 szkół podstawowych (5 wyróżnień ):

Anna Grela, Szkoła Podstawowa nr 38 w Bydgoszczy, klasa 7, opiekun: p. Jacek Jercha
Aleksandra Jaroch, Szkoła Podstawowa nr 2 w Tucholi, klasa 2, opiekun: p. Bożena Mahlik
Bartłomiej Kauwa, Szkoła Podstawowa w Skępem, klasa 7, opiekun: p. Marzena Markiewicz
Barbara Kubacka, Szkoła Podstawowa w Kowalkach, klasa 3, opiekun: p. Marlena Ciecierska
Martyna Kumor, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bądkowie, klasa 2, opiekun: p. Halina Dondalska


Wszystkich w/w uczniów wraz z opiekunami zapraszamy na uroczystość wręczenia dyplomów i nagród, która odbędzie się 8 czerwca 2018 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.


Szkoła Podstawowa nr 24 i Szkoła Podstawowa nr 7 w Toruniu ogłaszają
V edycję międzyszkolnego konkursu pt.
„List małego powstańca” – dzieci i młodzież w Powstaniu Warszawskim 1944r.

 

REGULAMIN KONKURSU
§ 1
Organizatorem konkursu pt. „List małego powstańca” – dzieci i młodzież w Powstaniu Warszawskim 1944r.
jest Szkoła Podstawowa nr 24 i Szkoła Podstawowa nr 7 w Toruniu.
Honorowy patronat nad konkursem sprawuje:
• Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

§ 2
Współorganizatorem konkursu jest:
• Fundacja Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek
w Toruniu
• Instytut Historii i Archiwistyki UMK - Zakład Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie

§ 3
Cele konkursu
1. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o Powstaniu Warszawskim 1944r.,
a w szczególności o udziale ich rówieśników w powstańczych walkach.
2. Wzmacnianie postaw patriotycznych i poczucia tożsamości narodowej.
3. Upowszechnienie i pogłębienie wśród uczniów wiedzy na temat historii Polaków w czasie II wojny światowej.
4. Rozwijanie pasji badawczej i talentu twórczego dzieci i młodzieży oraz poszukiwanie prawdy historycznej.
5. Zachęcenie uczniów do pisania listów.
6. Popularyzacja listu jako formy komunikacji służącej wymianie myśli i wyrażaniu emocji.
7. Doskonalenie warsztatu literackiego.

§ 4
Uczestnicy konkursu
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych oraz oddziałów gimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego.

§ 5
Przebieg konkursu
I. Etapy konkursu
Szkoła przesyła zgłoszenia uczestnictwa w konkursie na adres organizatora (Szkoła Podstawowa
nr 24, ul. Ogrodowa 3/5, 87-100 Toruń lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
do 19 marca 2018 roku (poniedziałek).
Etap szkolny – szkoła organizuje i przeprowadza etap szkolny, a następnie przesyła prace uczniów do 16 kwietnia 2018 roku (poniedziałek).
Finał – termin przeprowadzenia nastąpi na początku czerwca 2018 roku ( informacje zostaną przekazane do szkół ).

II. Organizacja konkursu
Szkolne komisje konkursowe powołują dyrektorzy szkół.
Po dokonaniu oceny prac konkursowych poszczególne komisje przekazują maksymalnie trzy najlepsze prace konkursowe swoich uczniów na adres organizatora.

III. Prace konkursowe
1. Praca konkursowa pt. „List małego powstańca” – dzieci i młodzież w Powstaniu Warszawskim 1944r. polega na napisaniu listu małego powstańca skierowanego, np. do matki, ojca, brata, przyjaciela, itp. (według uznania autora).
2. Listy oceniane będą według następujących kryteriów:
• zgodność z tematem,
• samodzielność pracy,
• inwencja twórcza autora
• oryginalność ujęcia tematu,
• poprawność merytoryczna,
• zachowanie formalnych wyróżników listu,
• dostosowanie stylu do formy wypowiedzi oraz adresata,
• przestrzeganie poprawności językowej, ortograficznej oraz interpunkcyjnej,
• odpowiedni układ graficzny.
3. Praca musi być napisana pismem ręcznym i nie powinna przekraczać dwóch stron A5 lub jednej strony A4.
4. Nadesłana praca powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko autora, wiek, klasę, nazwę
i adres szkoły, numer telefonu szkoły, imię i nazwisko nauczyciela opiekuna ( można też podać nr tel. opiekuna ).

IV. Informacje końcowe
1. Prace konkursowe oceni komisja, powołana przez organizatora niniejszego konkursu.
2. Nie będą oceniane prace nadesłane po terminie.
3. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę, która nie była wcześniej prezentowana i nagradzana w żadnych innych konkursach.
4. Zgłoszenie na konkurs jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu. Nie będą one udostępniane osobom trzecim.
5. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. Natomiast w stosunku do wyróżnionych i nagrodzonych prac zastrzegają sobie prawo ich prezentacji i publikacji bez honorarium za prawa autorskie na stronie internetowej szkoły, w mediach oraz na płycie, tylko w celu promocji uzdolnionych uczniów.
6. Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne publikowanie przez organizatora nadesłanych prac.

§ 6
Podsumowanie konkursu
1. Wyniki konkursu ogłoszone będą na stronie internetowej szkoły: www.sp24torun.eu
2. Uroczyste podsumowanie, wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się na początku czerwca 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. Autorzy i opiekunowie nagrodzonych oraz wyróżnionych prac zostaną powiadomieni przez organizatora.
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo nie przyznania nagrody oraz zmiany daty i miejsca wręczenia nagród.
4. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: tel. 56 655-12-96.


Osoba do kontaktów: Hanna Matuszewicz, tel. 601 681 015,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uczestniczymy w projektach

szkola24 szkola24

szkola24 szkola24

szkola24 szkola24